ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชวงศ์แสนซ้าย"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
*กันจรรยา ต้นสกุล คือ เจ้าปัญญา บุตรเจ้าหนานคันธิยะ พระญาติ[[แม่เจ้าสุพรรณวดี|แม่เจ้าสุพรรณวดีราชเทวี]]
*ธงสังกา
*ศรีเมือง ต้นสกุล เจ้าศรีเมือง
 
==อ้างอิง==
ผู้ใช้นิรนาม