ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พ.ศ. 2491"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
*[[?]] - [[นภาพร หงสกุล]] นักแสดงหญิงชาวไทย
*[[?]] - [[บรรณวิทย์ เก่งเรียน]] อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
*[[?]] - [[ปทุมวดี โสภาพรรณ]] นักแสดงอาวุโส
*[[?]] - [[ปทุมวดี โสภาพรรณ|ยฺเหวียน ชิว]] นักแสดงหญิงชาวฮ่องกง
*[[?]] - [[ปทุมวดี โสภาพรรณ|รูลา ฆานี]] คู่สมรสของผู้นำประเทศ
450

การแก้ไข