ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมขุนอิศรานุรักษ์"

== พระโอรส-ธิดา ==
สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมขุนอิศรานุรักษ์ เสกสมรสกับหม่อมปัญจปาปี พระราชธิดาใน[[สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี]]กับ[[กรมบริจาภักดีศรีสุดารักษ์]] มีพระโอรส-ธิดาด้วยกันห้าองค์ ได้แก่
* หม่อมเจ้าใหญ่ อิศรางกูร มีโอรสธิดา คือ
** หม่อมราชวงศ์ขำ อิศรางกูร
** หม่อมราชวงศ์หญิงเข็ม อิศรางกูร
** หม่อมราชวงศ์นุช อิศรางกูร
** หม่อมราชวงศ์หญิงคลี่ อิศรางกูร
** หม่อมราชวงศ์หญิงพุก อิศรางกูร
* หม่อมเจ้ากลาง อิศรางกูร
* หม่อมเจ้าศรีฟ้า อิศรางกูร บางแห่งเขียนว่าสีฟ้า
ผู้ใช้นิรนาม