ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{infobox royalty
| image = ไฟล์:นราธิปพงศ์ประพันธ์.jpg
| name = พระเจ้าวรวงศ์เธอ<br >กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
| birth_date = 25 สิงหาคม พ.ศ. 2434
| death_style = สิ้นพระชนม์
| death_date = 5 กันยายน พ.ศ. 2519 (85 ปี)
| father1 = [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์]]
| mother1 = [[หม่อมหลวงต่วนศรี วรวรรณ]]
| spouse-type = ชายา<br > หม่อม
| spouse = หม่อมเจ้าพิบูลเบญจางค์ กิติยากร<br > หม่อมพร้อยสุพิณ (บุนนาค) วรวรรณ
| issue1 = หม่อมราชวงศ์วิบูลย์เกียรติ วรวรรณ <br >ท่านผู้หญิงวิวรรณ เศรษฐบุตร ''(หม่อมราชวงศ์หญิงวิวรรณ วรวรรณ)''
| dynasty = จักรี
| royal house = วรวรรณ
}}
{{ผู้นำประเทศ
| name = พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
| image = ไฟล์:นราธิปพงศ์ประพันธ์.jpg
| image =
| order = [[สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ|ประธานสมัชชาองค์การสหประชาชาติ]]
| term_start = พ.ศ. 2499
| primeminister2 = [[สฤษดิ์ ธนะรัชต์|จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์]]
| predecessor2 = [[ถนอม กิตติขจร|พลเอก ถนอม กิตติขจร]]
| successor2 =
| term_start3 = 9 ธันวาคม พ.ศ. 2506
| term_end3 = 9 ธันวาคม พ.ศ. 2512
| primeminister3 = [[ถนอม กิตติขจร|จอมพล ถนอม กิตติขจร]]
| predecessor3 =
| successor3 = [[ประภาส จารุเสถียร|พลเอก ประภาส จารุเสถียร]]
| order4 = [[อธิการบดี]][[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]]
| primeminister4 = [[ถนอม กิตติขจร|พลเอก ถนอม กิตติขจร]]
| primeminister4 =
| term_start4 = 19 ธันวาคม พ.ศ. 2506
| term_end4 = 31 มีนาคม พ.ศ. 2514
| predecessor4 = [[ถนอม กิตติขจร|พลเอก ถนอม กิตติขจร]]
| successor4 = [[สัญญา ธรรมศักดิ์|ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์]]
| father1 = [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์]]
| birth_date =
| mother1 = [[หม่อมหลวงต่วนศรี วรวรรณ]]
| spouse = ชายา<br>หม่อม<br>หม่อมเจ้าพิบูลเบญจางค์ กิติยากร<br > หม่อมพร้อยสุพิณพิน (บุนนาค) วรวรรณ
| birth_date = 25 สิงหาคม พ.ศ. 2434
| birth_place =
| death_date = 5 กันยายน พ.ศ. 2519 (85 ปี)
| death_place =
| party =
| spouse =
| religion =
| signature =
| footnotes =
| rank = [[ไฟล์:RTA OF-7 (Major General).svg|15px]] [[ยศทหารและตำรวจไทย|พลตรี]]<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2496/D/029/2047.PDF</ref>
| branch = [[กองทัพบกไทย]]<br>[[ทหารรักษาพระองค์]]
}}
[[ไฟล์:Waithayakon2.jpg|thumb|พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์]]
ศาสตราจารย์ พลตรี '''พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์''' (25 สิงหาคม พ.ศ. 2434 - 5 กันยายน พ.ศ. 2519) อดีต[[รองนายกรัฐมนตรี]] อดีต[[สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ|ประธานสมัชชาองค์การสหประชาชาติ]] และอดีตนายก[[ราชบัณฑิตยสถาน]] รวมถึงเป็นผู้ร่วมสถาปนา[[สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์]] และทรงเสนอให้คณะรัฐมนตรีจัดตั้งโรงเรียนการเมืองชั้นสูง(เป็นจุดเริ่มต้นแนวคิดการก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง) พระปรีชาสามารถในด้านการทูตและการต่างประเทศเป็นที่ยอมรับในระดับโลก และทรงมีชื่อเสียงการบัญญัติศัพท์ในภาษาไทย ทั้งยังทรงเป็นผู้วางกฎเกณฑ์ในการบัญญัติศัพท์ภาษาต่างประเทศด้วยคำบาลีและสันสกฤต สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2519 สิริพระชันษา 85 ปี
 
ผู้ใช้นิรนาม