ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์"

* {{อ.ป.ร.1|2481}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2481/D/2958.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์], เล่ม 55, ตอน 0 ง, 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481, หน้า 2958 </ref>
* {{ภ.ป.ร.1|2496}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2496/D/017/1010_1.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์], เล่ม 70, ตอน 17 ง, 10 มีนาคม พ.ศ. 2496, หน้า 1010 </ref>
* {{ว.ป.ร.4|๒๔๖๒2462}}<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2462/D/3539.PDF พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลปัจจุบัน] </ref>
 
=== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ ===
ผู้ใช้นิรนาม