ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| abbot = [[พระเทพวรคุณ (ประศาสน์ ปญฺญาธโร)]]
| venerate =
| pre_road = เลขที่ 2 ซอยพระรามที่ 6 ซอย 15
| pre_road =
| road_name = [[ถนนพระรามที่ 6]]
| sub_district = [[แขวงรองเมือง]]
| district = [[เขตปทุมวัน]]
| province = [[กรุงเทพมหานคร]]
| zip_code = 10330
| tel_no =
| pass_buses =
157,269

การแก้ไข