ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลำไส้เล็ก"

ย้อนกลับไปรุ่นที่ 9006049 โดย Potapt: ย้อนการก่อกวน ด้วยสจห.
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนกลับไปรุ่นที่ 9006049 โดย Potapt: ย้อนการก่อกวน ด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
| GrayPage = 1168
| Image =Stomach_colon_rectum_diagram-th.svg
| Caption = แองกัสลำไส้เล็ก
| Image2 =
| Caption2 =