ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระมหากัสสปะ"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  2 เดือนที่ผ่านมา
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
=== บรรลุอรหัตผล ===
หลังจากบวชได้ครบ 78 วัน เข้าวันที่ 8 พระมหากัสสปะก็พบพระพุทธเจ้าขณะประทับที่พหุปุตตเจดีย์ พระองค์ประทานโอวาทแก่ท่าน 3 ข้อ คือ<ref name="จีวรสูตร"/>
# มีหิริและโอตตัปปะอย่างแรงกล้าในภิกษุทั้งหลายผู้เป็น[[เถระ]] ผู้เป็น[[นวกะ]] และผู้เป็น[[มัชฌิมะ]]
# ฟังธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งประกอบด้วยกุศล จักกระทำธรรมนั้นทั้งหมดให้เป็นประโยชน์ มนสิการถึงธรรมนั้นทั้งหมด จักประมวลจิตมาทั้งหมด เงี่ยโสตสดับธรรม
1

การแก้ไข