ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วชิรวิชญ์ ชีวอารี"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
* เอามั้ย - [[สิงโต นำโชค]] & [[ตู่ ภพธร]]
* ร้องไห้คนเดียว - Muzu
* คนเดิม – นิว นภัสสร ([[นภัสสรนิว ภูธรใจจิ๋ว]])
* แค่หน้าจอ (Your story) - PAAM
* ติดกับ Ost. [[เพราะเราคู่กัน 2gether The Series]] - [[แม็กซ์ เจนมานะ]]
793

การแก้ไข