อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ในประเทศไทย

การเริ่มก่อตั้งศาสนจักรออร์โธด็อกซ์ในประเทศไทย เริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ.2542 เพื่อที่จะตอบสนองแก่ข้อเรียกร้องของเหล่าชาวออร์โธด็อกซ์ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย สภาสงฆ์แห่งสังฆมณฑลออร์โธด็อกซ์แห่งกรุงมอสโควประเทศรัสเซียรัสเซีย ได้มีการประชุมหารือในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2542 มีมติขอการดำเนินการจัดตั้งศาสนจักรขึ้นในกรุงเทพฯ โดยโบสถ์คริสตศาสนจักรออร์โธด็อกซ์แห่งนี้ได้ก่อตั้งขึ้น โดยใช้ชื่อว่า "อาสนวิหารแห่งนักบุญนิโคลัสผู้กระทำการอัศจรรย์" และได้มีการแต่งตั้งท่านบาทหลวงจากจังหวัดยาโรสลาฟว์ พระเจ้าประคุณ คุณพ่อโอเล็กซ์ เชียรีพานิน เพื่อเป็นบาทหลวงประจำศาสนจักรแห่งใหม่นี้ ในปี พ.ศ.2544 สมเด็จพระสังฆราชคิรีล สังฆนายกสงฆ์แห่งเมืองสโมเลนส์คและคาลินินกราดแห่งประเทศรัสเซีย ซึ่งเป็นประธานสงฆ์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของรัสเซียได้เสด็จเยือนกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการผลลัพธ์ในการเยือนครั้งนั้น โบสถ์แห่งนักบุญนิโคลัสฯ ได้ถูกเปลี่ยนแปลงเป็นตัวแทนของโบสถ์รัสเซียออร์โธด็อกซ์ (ศาสนจักรแห่งกรุงมอสโคว์ประจำประเทศไทย) และท่านบาทหลวงโอเล็กซ์ เชียรีพานิน เป็นผู้แทนแห่งโบสถ์รัสเซียออร์โธด็อกซ์ในประเทศไทย เป็นผู้แนะแนวทางจิตวิญญาณ แก่หมู่ประชาชนชาวออร์โธด็อกซ์ในประเทศไทย ถึงในสาธารณรัฐประชาธิปไตประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นเวลายาวนานกว่า 9 ปี ของการยืนหยัดการทำงานและการสวดอธิษฐานเพื่อที่จะเปลี่ยนให้ประชาชนชาวไทยหันมายอมรับในนิกายออร์โธด็อกซ์ ในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2551 ภายหลังกว่า 7 เดือน กรมศาสนา กระทรวงมหาดไทย ได้การตรวจสอบโดยหน่วยงานของ โบสถ์รัสเซียออร์โธด็อกซ์ในประเทศไทย และนั่นโบสถ์ออร์โธด็อกซ์ในประเทศไทยจึงได้รับการจดทะเบียนขึ้นเป็นองค์เกี่ยวกับการช่วยเหลือทางสังคมและศาสนาอย่างเป็นทางการ[1]

  1. http://www.orthodox.or.th/index.php?content=orthodoxy_thailand&lang=th