ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ"

(ย้อนการแก้ไขที่ 8943011 สร้างโดย Chanchai0875009082 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
'''คณะนิเทศศาสตร์''' [[มหาวิทยาลัยกรุงเทพ]] เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่เปิดสอนในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เปิดสอน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2514
 
== หน่วยงานและหลักสูตร<ref>เว็บไซค์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ [http://buca.bu.ac.th/undergrad.html# เว็บไซค์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ]</ref> ==
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพเปิดสอน 9 สาขาวิชา ใน 6 ภาควิชา ได้แก่
 
* สาขาวิชาการสื่อสารแบรนด์ (Brand Communications)
|}
 
== อ้างอิง ==
<references />