ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แขวงพระบรมมหาราชวัง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| district = [[เขตพระนคร|พระนคร]]
| population = 3,685
| population_footnotes = <ref name="รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน">กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2562." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showZoneData.php?rcode=10151001&statType=1&year=6162 2563. สืบค้น 29 พฤษภาคม 2563.</ref>
| population_as_of = 2562
| density = 2,237.40
 
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของ[[เขตพระนคร]] มีอาณาเขตติดต่อกับเขตแขวงอื่นเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้
* '''ทิศเหนือ''' ติดต่อกับ[[แขวงอรุณอมรินทร์]] ([[เขตบางกอกน้อย]]) [[แขวงชนะสงคราม]] และ[[แขวงตลาดยอด]] [[(เขตพระนคร]]) มีแนวกึ่งกลางแม่น้ำเจ้าพระยาและ[[สะพานพระปิ่นเกล้าคลองคูเมืองเดิม]]เป็นเส้นแบ่งเขต
* '''ทิศตะวันออก''' ติดต่อกับ[[แขวงวัดบวรนิเวศ]] [[แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ]] [[แขวงวัดราชบพิธ]] และ[[แขวงวังบูรพาภิรมย์]] [[(เขตพระนคร]]) มี[[คลองคูเมืองเดิม]]เป็นเส้นแบ่งเขต
* '''ทิศใต้''' ติดต่อกับ[[แขวงวัดกัลยาณ์]] ([[เขตธนบุรี]]และ[[แขวงวัดอรุณ]] [[เขตบางกอกใหญ่]]) มีแนวกึ่งกลาง[[แม่น้ำเจ้าพระยา]]เป็นเส้นแบ่งเขต
* '''ทิศตะวันตก''' ติดต่อกับ[[แขวงศิริราชวัดอรุณ]]และ ([[แขวงอรุณอมรินทร์เขตบางกอกใหญ่]]) และ[[แขวงศิริราช]] (เขตบางกอกน้อย]]) มีแนวกึ่งกลาง[[แม่น้ำเจ้าพระยา]]เป็นเส้นแบ่งเขต
 
==อ้างอิง==
163,143

การแก้ไข