ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รชฏ พิสิษฐบรรณกร"

ในสมัยรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CaptRACHATA_Phisitbanakorn.jpg ร.อ.รชฏ พิสิษฐบรรณกร] ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการรัฐมนตรีพาณิชย์ 3สมัย ก่อนที่ร.อ.รชฏ พิสิษฐบรรณกร ว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต 4 กทม. รองเลขาธิการและรองหัวหน้าพรรคมัชฌิมาธิปไตยและต้องยุติบทบาททางการเมืองเป็นระยะเวลา 5 ปี เนื่องจากคำพิพากษา[[คดียุบพรรคการเมือง พ.ศ. 2551]]<ref>[http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9510000142370 เปิดชื่อ 109 กก.บริหาร “พปช.-ชาติไทย-มัชฌิมาฯ” ถูกยุบ-เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี]</ref>
 
ในสมัยรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรีนั้น ร.อ.รชฏ พิสิษฐบรรณกร ได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารรัฐวิสาหกิจในกระทรวงพาณิชย์(เป็นกรรมการองค์การคลังสินค้า)
 
ในปี พ.ศ. 2561 ได้สังกัด [[พรรคภราดรภาพ]] ได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรค โดยลงสมัครเป็นผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 1 แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง
 
ในปี พ.ศ. 2563 รอ. รชฏ พิสิษฐบรรรกร ได้รับความไว้วางใจจากกรรมการบริหารพรรคและที่ประชุมพรรคในการประชุมใหญ่ให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าพรรคภราดรภาพ ซึ่งมีท่าน สว.บุญญา หลีเหลด ดำรงตำแหน่งรองหัวพรรค และคุณสมบูรณ์ จิตตระบูรณ์ เป็นเลขาธิการพรรคภราดรภาพ
 
==อ้างอิง==
54,139

การแก้ไข