ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คอมพิวเตอร์วิทัศน์"

เพิ่มกล่องข้อมูล เพิ่มอ้างอิง
(เคาะวรรค)
(เพิ่มกล่องข้อมูล เพิ่มอ้างอิง)
 
{{Artificial intelligence}}
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{ลิงก์ไปภาษาอื่น}}
'''คอมพิวเตอร์วิทัศน์''' ({{lang-en|computer vision}}) เป็นสาขาหนึ่งของ[[วิทยาการคอมพิวเตอร์]] ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับการดึง[[สารสนเทศ]]จากรูปภาพหรือ[[วีดิทัศน์]] เครื่องมือที่ใช้ในคอมพิวเตอร์วิทัศน์ได้แก่ คณิตศาสตร์โดยเฉพาะ [[เรขาคณิต]] [[พีชคณิตเชิงเส้น]] [[สถิติ]] และ [[การวิจัยดำเนินงาน]] ([[การหาค่าเหมาะที่สุด]]) และ[[การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน]] โดยเครื่องมือเหล่านี้ใช้ในการสร้าง[[ขั้นตอนวิธี]]หรือ ขั้นตอนวิธี ใน[[การแยกส่วนภาพ]] และ [[การจัดกลุ่ม]]ภาพเพือให้[[คอมพิวเตอร์]]สามารถ "เข้าใจ" ทัศนียภาพ หรือคุณลักษณะต่าง ๆ ในภาพ
 
'''คอมพิวเตอร์วิทัศน์''' ({{lang-en|computer vision}}) เป็นศาสตร์ที่ใช้ในการเข้าใจว่า[[คอมพิวเตอร์]]สามารถเข้าใจ[[ภาพ]]หรือ[[วิดีโอ]]ในรูปแบบเดียวกับที่ระบบการมองเห็นของมนุษย์<ref name="Ballard-Brown-1982">{{cite book|author1=Dana H. Ballard|author2=Christopher M. Brown|title=Computer Vision|publisher=Prentice Hall|year=1982|url=https://archive.org/details/computervision0000ball|isbn=978-0-13-165316-0}}</ref> คอมพิวเตอร์วิทัศน์รวมขั้นตอนการ [[เซนเซอร์รูปภาพ|ได้มา]] [[การประมวลผลภาพดิจิทัล|การประมวลผล]] [[การวิเคราะห์ภาพ|การวิเคราะห์]] และเข้าใจที่สามารถนำข้อมูลออกมาใช้ในการพยากรณ์หรือการตัดสินใจได้<ref name="Klette-2014">
{{cite book|author=Reinhard Klette|title=Concise Computer Vision|publisher=Springer|year=2014|isbn=978-1-4471-6320-6}}</ref>
 
'''คอมพิวเตอร์วิทัศน์''' ({{lang-en|computer vision}}) เป็นสาขาหนึ่งของ[[วิทยาการคอมพิวเตอร์]] ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับการดึง[[สารสนเทศ]]จากรูปภาพหรือ[[วีดิทัศน์]] เครื่องมือที่ใช้ในคอมพิวเตอร์วิทัศน์ได้แก่ คณิตศาสตร์โดยเฉพาะ [[เรขาคณิต]] [[พีชคณิตเชิงเส้น]] [[สถิติ]] และ [[การวิจัยดำเนินงาน]] ([[การหาค่าเหมาะที่สุด]]) และ[[การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน]] โดยเครื่องมือเหล่านี้ใช้ในการสร้าง[[ขั้นตอนวิธี]]หรือ ขั้นตอนวิธี ใน[[การแยกส่วนภาพ]] และ [[การจัดกลุ่ม]]ภาพเพือให้[[คอมพิวเตอร์]]สามารถ "เข้าใจ" ทัศนียภาพ หรือคุณลักษณะต่าง ๆ ในภาพ
 
== เป้าหมาย ==
เป้าหมายโดยทั่วไปของคอมพิวเตอร์วิทัศน์ได้แก่
* การตรวจจับ ตัดแบ่งขอบเขต ระบุตำแหน่ง และ รู้จำ วัตถุที่ต้องการในภาพ เช่น หน้าคน
* [[การถ่ายภาพ 3 มิติ]] (three-dimensional imaging)
 
== แหล่งข้อมูลอื่นเพิ่มเติม ==
 
{{เริ่มอ้างอิง}}
* [http://www-2.cs.cmu.edu/~cil/vision.html The Computer Vision Homepage]
* [http://homepages.inf.ed.ac.uk/rbf/CVonline/ CVonline: The Evolving, Distributed, Non-Proprietary, On-Line Compendium of Computer Vision]
* บทความที่น่าสนใจ Fisher, R., [http://www.dai.ed.ac.uk/papers/documents/rp710.html "Is Computer Vision Still AI?"], AI Magazine, Vol 15, No. 2, pp 21--27, 1994
* [http://ivc.siit.tu.ac.th/ Image and Vision Computing Laboratory] [[สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]]
* List of computer vision conferences [http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_computer_vision_conferences]
{{จบอ้างอิง}}
 
 
{{เริ่ม== อ้างอิง}} ==
{{ต้องการรายการอ้างอิง}}
 
[[หมวดหมู่:การประมวลผลภาพ]]
[[หมวดหมู่:ปัญญาประดิษฐ์]]
[[หมวดหมู่:คอมพิวเตอร์วิทัศน์|คอมพิวเตอร์วิทัศน์]]
{{โครงคอม}}
72,299

การแก้ไข