ผลต่างระหว่างรุ่นของ "น้ำ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ลบข้อความก่อกวน)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
'''น้ำ'''เป็นสิ่งที่โปร่งใส ไม่มีรส ไม่มีกลิ่น และไม่มีสี เป็น[[สารเคมี]]ที่เป็นองค์ประกอบหลักของลำธาร, แม่น้ำ, และมหาสมุทรในโลก เป็นต้น และยังเป็นของเหลวในสิ่งมีชีวิต มี[[สูตรเคมี]]ของน้ำบริสุทธิ์คือ '''H<sub>2</sub>O''' [[โมเลกุล]]ของน้ำประกอบด้วย[[ออกซิเจน]] 1 [[อะตอม]]และ[[ไฮโดรเจน]] 2 อะตอมเชื่อมติดกันด้วย[[พันธะโควาเลนต์]] น้ำเป็นของเหลวที่[[ภาวะมาตรฐาน|อุณหภูมิและความดันมาตรฐาน]] แต่พบบนโลกที่สถานะ[[ของแข็ง]] ([[น้ำแข็ง]]) และสถานะ[[แก๊ส]] ([[ไอน้ำ]]) น้ำยังมีในสถานะของ[[ผลึกของเหลว]]ที่บริเวณพื้นผิวที่[[ไฮโดรไฟล์|ขอบน้ำ]]<ref>{{Cite journal|last=Henniker|first=J. C.|title=The Depth of the Surface Zone of a Liquid|year=1949|publisher=[[Reviews of Modern Physics]]|doi=10.1103/RevModPhys.21.322|journal=Reviews of Modern Physics|volume=21|issue=2|pages=322–341}}</ref><ref>{{cite web|url=http://faculty.washington.edu/ghp/researcthemes/water-science|title=Water Science|author=Pollack, Gerald|publisher=[[University of Washington]], Pollack Laboratory|accessdate=2011-02-05|quote=Water has three phases – gas, liquid, and solid; but recent findings from our laboratory imply the presence of a surprisingly extensive fourth phase that occurs at interfaces.}}</ref> นอกจากนี้ยังสามารถเกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่น หิมะ, [[ธารน้ำแข็ง]], และ[[ภูเขาน้ำแข็ง]], ก้อนเมฆ, [[หมอก]], น้ำค้าง, [[ชั้นหินอุ้มน้ำ]] และ [[ความชื้น]]ในบรรยากาศ
 
น้ำปกคลุม 71% บนพื้นผิวโลก<ref>{{cite web|url=https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx.html#Geo|title=CIA- The world fact book|publisher=[[Central Intelligence Agency]]|accessdate=2008-12-20}}</ref> และเป็นปัจจัยสำคัญต่อ[[ชีวิต]]<ref>{{cite web|url=http://www.un.org/waterforlifedecade/background.html|title=United Nations|publisher=Un.org|date=2005-03-22|accessdate=2010-07-25}}</ref> น้ำบนโลก 96.5% พบในมหาสมุทร 1.7% ในน้ำใต้ดิน 1.7% ในธารน้ำแข็งและชั้นน้ำแข็งของทวีปแอนตาร์กติกาและเกาะกรีนแลนด์ ซึ่งเป็นเศษส่วนเล็กน้อยบนผิวน้ำขนาดใหญ่ และ 0.001% พบใน[[อากาศ]]เป็น[[ไอน้ำ]] ก้อน[[เมฆ]] (ก่อตัวขึ้นจากอนุภาคน้ำในสถานะของแข็งและของเหลวแขวนลอยอยู่บนอากาศ) และ[[หยาดน้ำฟ้า]]<refน้ำบนโลกเพียง name=b1>{{cite2.5% book|title=Water inเป็นน้ำจืด Crisis: A Guide to the World's Freshwaterและ Resources|editor=Gleick, P.H98.|publisher=Oxford8% Universityของน้ำจำนวนนั้นพบในน้ำแข็งและน้ำใต้ดิน Press|year=1993|page=13, Tableน้ำจืดน้อยกว่า 20.13% "Waterพบในแม่น้ำ reservesทะเลสาบ onและชั้นบรรยากาศ theและน้ำจืดบนโลกในปริมาณที่เล็กลงไปอีก earth"|url=http://www(0.oup.com/us/catalog/general/subject/EarthSciences/Oceanography/?view=usa&ci=9780195076288}}</ref><ref>003%) พบในร่างกายของสิ่งมีชีวิตและผลิตภัณฑ์
{{ปรับภาษา}}
 
น้ำบนโลกเคลื่อนที่ต่อเนื่องตาม[[วัฏจักรของน้ำ|วัฏจักร]]ของ[[การระเหย]]เป็นไอและ[[การคายน้ำ]] ([[การคายระเหย]]) การควบแน่น การตกตะกอน และ[[การไหลผ่าน]] โดยปกติจะไปถึง[[ทะเล]] การระเหยและการคายน้ำนำมาซึ่งการตกตะกอนลงสู่พื้นดิน
{{ความหมายอื่น|แง่มุมทั่วไปของน้ำ|คุณสมบัติทางวิทยาศาสตร์ (H2O)|น้ำ (โมเลกุล)}}
 
[[น้ำดื่ม]]สะอาดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ[[มนุษย์]]และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ แม้ว่าน้ำจะไม่มี[[พลังงานจากอาหาร|แคลอรี]]หรือ[[สารอาหาร]]ที่เป็น[[สารประกอบอินทรีย์]]ใดๆ การเข้าถึงน้ำดื่มสะอาดได้เปลี่ยนแปลงไปในช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมาในเกือบทุกส่วนของโลก แต่ประชากรประมาณ 1 พันล้านคนยังคงขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดและกว่า 2.5 พันล้านคนขาดแคลนสุขอนามัยที่เพียงพอ<ref name=UN>{{cite web|url=http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2008/MDG_Report_2008_En.pdf#page=44|title=MDG Report 2008|accessdate=2010-07-25}}</ref> มีความเกี่ยวพันกันเรื่องน้ำสะอาดและค่า [[GDP]] ต่อคน<ref>[http://www.gapminder.org/videos/gapcasts/gapcast-9-public-services/ "Public Services"], Gapminder video</ref> อย่างไรก็ดี นักสังเกตบางคนประมาณไว้ว่าภายในปี ค.ศ. 2025 ประชากรโลกมากกว่าครึ่งหนึ่งจะประสบปัญหาความเสี่ยงที่เกี่ยวกับน้ำ<ref>{{cite journal|author=Kulshreshtha, S.N|year=1998|title=A Global Outlook for Water Resources to the Year 2025|journal=Water Resources Management|volume=12|issue=3|pages=167–184|accessdate=2008-06-09|doi=10.1023/A:1007957229865}}</ref> รายงานล่าสุดเมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2009 รายงานว่า ภายในปี ค.ศ. 2030 ในพื้นที่ประเทศที่กำลังพัฒนาจะมีความต้องการน้ำจะเพิ่มขึ้นเกิดปริมาณน้ำที่มีกว่า 50%<ref>{{cite web|url=http://www.mckinsey.com/App_Media/Reports/Water/Charting_Our_Water_Future_Full_Report_001.pdf|title=Charting Our Water Future: Economic frameworks to inform decision-making|format=PDF|accessdate=2010-07-25}}</ref> น้ำมีบทบาทสำคัญใน[[เศรษฐกิจโลก]] เนื่องจากน้ำเป็นตัวทำละลายของสารเคมีหลากหลายชนิดและอำนวยความสะดวกในเรื่องการให้ความเย็นในภาคอุตสาหกรรมและการคมนาคม [[น้ำจืด]]ประมาณ 70% มนุษย์ใช้ไปกับ[[เกษตรกรรม]]<ref name=Baroni2007>{{cite journal|author=Baroni, L.|coauthors=Cenci, L.; Tettamanti, M.; Berati, M.|year=2007|title=Evaluating the environmental impact of various dietary patterns combined with different food production systems|journal=European Journal of ClinicalปใกามกNutrition|volume=61|pages=279–286|doi=10.1038/sj.ejcn.1602522|pmid=17035955|issue=2}}</ref>
[[ไฟล์:Iceberg with hole near Sandersons Hope 2007-07-28 2.jpg|thumb|right|220px|รูปน้ำในสามสถานะ: ในรูปของเหลวเป็นน้ำทะเล ของแข็งเป็นภูเขาน้ำแข็ง สถานะก๊าซอยู่ในรูปแบบความชื้นและเมฆ ]]
 
'''น้ำ'''เป็นสิ่งที่โปร่งใส ไม่มีรส ไม่มีกลิ่น และไม่มีสี เป็น[[สารเคมี]]ที่เป็นองค์ประกอบหลักของลำธาร, แม่น้ำ, และมหาสมุทรในโลก เป็นต้น และยังเป็นของเหลวในสิ่งมีชีวิต มี[[สูตรเคมี]]ของน้ำบริสุทธิ์คือ '''H<sub>2</sub>O''' [[โมเลกุล]]ของน้ำประกอบด้วย[[ออกซิเจน]] 1 [[อะตอม]]และ[[ไฮโดรเจน]] 2 อะตอมเชื่อมติดกันด้วย[[พันธะโควาเลนต์]] น้ำเป็นของเหลวที่[[ภาวะมาตรฐาน|อุณหภูมิและความดันมาตรฐาน]] แต่พบบนโลกที่สถานะ[[ของแข็ง]] ([[น้ำแข็ง]]) และสถานะ[[แก๊ส]] ([[ไอน้ำ]]) น้ำยังมีในสถานะของ[[ผลึกของเหลว]]ที่บริเวณพื้นผิวที่[[ไฮโดรไฟล์|ขอบน้ำ]]<ref>{{Cite journal|last=Henniker|first=J. C.|title=The Depth of the Surface Zone of a Liquid|year=1949|publisher=[[Reviews of Modern Physics]]|doi=10.1103/RevModPhys.21.322|journal=Reviews of Modern Physics|volume=21|issue=2|pages=322–341}}</ref><ref>{{cite web|url=http://faculty.washington.edu/ghp/researcthemes/water-science|title=Water Science|author=Pollack, Gerald|publisher=[[University of Washington]], Pollack Laboratory|accessdate=2011-02-05|quote=Water has three phases – gas, liquid, and solid; but recent findings from our laboratory imply the presence of a surprisingly extensive fourth phase that occurs at interfaces.}}</ref> นอกจากนี้ยังสามารถเกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่น หิมะ, [[ธารน้ำแข็ง]], และ[[ภูเขาน้ำแข็ง]], ก้อนเมฆ, [[หมอก]], น้ำค้าง, [[ชั้นหินอุ้มน้ำ]] และ [[ความชื้น]]ในบรรยากาศ
 
น้ำปกคลุม 71% บนพื้นผิวโลก<ref>{{cite web|url=https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx.html#Geo|title=CIA- The world fact book|publisher=[[Central Intelligence Agency]]|accessdate=2008-12-20}}</ref> และเป็นปัจจัยสำคัญต่อ[[ชีวิต]]<ref>{{cite web|url=http://www.un.org/waterforlifedecade/background.html|title=United Nations|publisher=Un.org|date=2005-03-22|accessdate=2010-07-25}}</ref> น้ำบนโลก 96.5% พบในมหาสมุทร 1.7% ในน้ำใต้ดิน 1.7% ในธารน้ำแข็งและชั้นน้ำแข็งของทวีปแอนตาร์กติกาและเกาะกรีนแลนด์ ซึ่งเป็นเศษส่วนเล็กน้อยบนผิวน้ำขนาดใหญ่ และ 0.001% พบใน[[อากาศ]]เป็น[[ไอน้ำ]] ก้อน[[เมฆ]] (ก่อตัวขึ้นจากอนุภาคน้ำในสถานะของแข็งและของเหลวแขวนลอยอยู่บนอากาศ) และ[[หยาดน้ำฟ้า]]<ref name=b1>{{cite book|title=Water in Crisis: A Guide to the World's Freshwater Resources|editor=Gleick, P.H.|publisher=Oxford University Press|year=1993|page=13, Table 2.1 "Water reserves on the earth"|url=http://www.oup.com/us/catalog/general/subject/EarthSciences/Oceanography/?view=usa&ci=9780195076288}}</ref><ref>
[http://www.agu.org/sci_soc/mockler.html Water Vapor in the Climate System]{{ลิงก์เสีย|date=มิถุนายน 2555}}, Special Report, [AGU], December 1995 (linked 4/2007). [http://www.unep.org/dewa/assessments/ecosystems/water/vitalwater/ Vital Water] [[UNEP]].</ref> น้ำบนโลกเพียง 2.5% เป็นน้ำจืด และ 98.8% ของน้ำจำนวนนั้นพบในน้ำแข็งและน้ำใต้ดิน น้ำจืดน้อยกว่า 0.3% พบในแม่น้ำ ทะเลสาบ และชั้นบรรยากาศ และน้ำจืดบนโลกในปริมาณที่เล็กลงไปอีก (0.003%) พบในร่างกายของสิ่งมีชีวิตและผลิตภัณฑ์<ref name=b1/>
 
น้ำบนโลกเคลื่อนที่ต่อเนื่องตาม[[วัฏจักรของน้ำ|วัฏจักร]]ของ[[การระเหย]]เป็นไอและ[[การคายน้ำ]] ([[การคายระเหย]]) การควบแน่น การตกตะกอน และ[[การไหลผ่าน]] โดยปกติจะไปถึง[[ทะเล]] การระเหยและการคายน้ำนำมาซึ่งการตกตะกอนลงสู่พื้นดิน
 
[[น้ำดื่ม]]สะอาดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ[[มนุษย์]]และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ แม้ว่าน้ำจะไม่มี[[พลังงานจากอาหาร|แคลอรี]]หรือ[[สารอาหาร]]ที่เป็น[[สารประกอบอินทรีย์]]ใดๆ การเข้าถึงน้ำดื่มสะอาดได้เปลี่ยนแปลงไปในช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมาในเกือบทุกส่วนของโลก แต่ประชากรประมาณ 1 พันล้านคนยังคงขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดและกว่า 2.5 พันล้านคนขาดแคลนสุขอนามัยที่เพียงพอ<ref name=UN>{{cite web|url=http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2008/MDG_Report_2008_En.pdf#page=44|title=MDG Report 2008|accessdate=2010-07-25}}</ref> มีความเกี่ยวพันกันเรื่องน้ำสะอาดและค่า [[GDP]] ต่อคน<ref>[http://www.gapminder.org/videos/gapcasts/gapcast-9-public-services/ "Public Services"], Gapminder video</ref> อย่างไรก็ดี นักสังเกตบางคนประมาณไว้ว่าภายในปี ค.ศ. 2025 ประชากรโลกมากกว่าครึ่งหนึ่งจะประสบปัญหาความเสี่ยงที่เกี่ยวกับน้ำ<ref>{{cite journal|author=Kulshreshtha, S.N|year=1998|title=A Global Outlook for Water Resources to the Year 2025|journal=Water Resources Management|volume=12|issue=3|pages=167–184|accessdate=2008-06-09|doi=10.1023/A:1007957229865}}</ref> รายงานล่าสุดเมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2009 รายงานว่า ภายในปี ค.ศ. 2030 ในพื้นที่ประเทศที่กำลังพัฒนาจะมีความต้องการน้ำจะเพิ่มขึ้นเกิดปริมาณน้ำที่มีกว่า 50%<ref>{{cite web|url=http://www.mckinsey.com/App_Media/Reports/Water/Charting_Our_Water_Future_Full_Report_001.pdf|title=Charting Our Water Future: Economic frameworks to inform decision-making|format=PDF|accessdate=2010-07-25}}</ref> น้ำมีบทบาทสำคัญใน[[เศรษฐกิจโลก]] เนื่องจากน้ำเป็นตัวทำละลายของสารเคมีหลากหลายชนิดและอำนวยความสะดวกในเรื่องการให้ความเย็นในภาคอุตสาหกรรมและการคมนาคม [[น้ำจืด]]ประมาณ 70% มนุษย์ใช้ไปกับ[[เกษตรกรรม]]<ref name=Baroni2007>{{cite journal|author=Baroni, L.|coauthors=Cenci, L.; Tettamanti, M.; Berati, M.|year=2007|title=Evaluating the environmental impact of various dietary patterns combined with different food production systems|journal=European Journal of ClinicalปใกามกNutrition|volume=61|pages=279–286|doi=10.1038/sj.ejcn.1602522|pmid=17035955|issue=2}}</ref>
 
== คุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ ==
ผู้ใช้นิรนาม