ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทฤษฎีสตริง"

ย้อนการแก้ไขที่ 8907624 สร้างโดย 2403:6200:88A2:58E3:6501:4703:7E44:891C (พูดคุย)
(ย้อนการแก้ไขที่ 8907624 สร้างโดย 2403:6200:88A2:58E3:6501:4703:7E44:891C (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
<math display="block">{A}-\frac{{\pi}{r^2}}{2}+\frac{b}{2}</math>
 
<math>A</math> คือ พื้นที่สี่เหลี่ยม <math>b</math> คือ ผลบวกความยาวคู่ขนาน
 
<math>b</math> คือ ผลบวกความยาวคู่ขนาน
เป็นค่าประมาณที่ได้รับการยอมรับ
 
23,372

การแก้ไข