ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชุดตัวอักษรอิทรัสคัน"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
* {{en icon}} [http://www.omniglot.com/writing/etruscan.htm อักษรอีทรัสคัน]
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [http://etp.classics.umass.edu โครงการศึกษาจารึกอักษรอีทรัสคัน]
* [http://www.unicode.org/charts/PDF/U10300.pdf Unicode ของอักษรโบราณในอิตาลี]
* [http://www.ancientscripts.com/etruscan.html อีทรัสคัน]
1,878

การแก้ไข