ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รถไฟฟ้าสายสีชมพู"

(ย้อนการแก้ไขที่ 8894766 สร้างโดย 101.108.112.116 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
! ลำดับที่
! เนื้องาน
! ความคืบหน้า<br>{{small|(ณ สิ้นเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563)}}<ref>https://www.facebook.com/CRSTECONPINKLINE/photosphoto/?fbid=2912696062170531&set=a.1366959683410851/2849848195121985/?type=3&theater</ref>
|-
|colspan="2"|ระยะที่ 1 - ออกแบบและก่อสร้างงานโยธา รวมถึงจัดหาระบบรถไฟฟ้า||56.14 %
732

การแก้ไข