ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:ยุทธนาสาระขันธ์/ทดลองเขียน"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
 
=== รวมทั้งประเทศ ===
ณ วันที่ 3031 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 พบผู้ติดเชื้อในประเทศไทยรวม '''3,077081''' คน (วันเดียวเพิ่ม 14 คน) รักษาหายดีแล้ว 2,961963 คน (ผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ 5961 คน) และเสียชีวิต 57 คน (เท่ากับ 1.8 %)<br>
 
<div style="overflow:scroll;height:300px;">
!จำนวนผู้ติดเชื้อ(คน)
!เพิ่มขึ้น(คน)
|-
|31 พฤษภาคม 2563
|3,081
|4
|-
|30 พฤษภาคม 2563
|xAxisAngle=-90
|type=rect
|x=13 Jan,29 Feb, 1 Mar, 2 Mar, 3 Mar, 4 Mar, 5 Mar, 6 Mar, 7 Mar, 8 Mar, 9 Mar, 10 Mar, 11 Mar, 12 Mar, 13 Mar, 14 Mar, 15 Mar, 16 Mar, 17 Mar, 18 Mar, 19 Mar, 20 Mar, 21 Mar, 22 Mar, 23 Mar, 24 Mar, 25 Mar, 26 Mar, 27 Mar, 28 Mar, 29 Mar, 30 Mar, 31 Mar, 1 Apr, 2 Apr, 3 Apr, 4 Apr, 5 Apr, 6 Apr, 7 Apr, 8 Apr, 9 Apr, 10 Apr, 11 Apr, 12 Apr, 13 Apr, 14 Apr, 15 Apr, 16 Apr, 17 Apr, 18 Apr, 19 Apr, 20 Apr, 21 Apr, 22 Apr, 23 Apr, 24 Apr, 25 Apr, 26 Apr, 27 Apr, 28 Apr, 29 Apr, 30 Apr, 1 May, 2 May, 3 May, 4 May, 5 May, 6 May, 7 May, 8 May, 9 May, 10 May, 11 May, 12 May, 13 May, 14 May, 15 May, 16 May, 17 May, 18 May, 19 May, 20 May, 21 May, 22 May, 23 May, 24 May, 25 May, 26 May, 27 May, 28 May, 29 May, 30 May, 31 May
|yAxisTitle=New cases
|legend=Legend
|y1=40, 2, 1, 0, 0, 4, 1, 2, 0, 0, 3, 6, 11, 5, 7, 32, 33, 30, 35, 60, 50, 89, 188, 122, 106, 107, 111, 91, 109, 143, 136, 127, 120, 104, 103, 89, 102, 51, 38, 111, 54, 50, 45, 33, 28, 34, 30, 29, 28, 33, 32, 27, 19, 15, 13, 15, 53, 15, 9, 7, 9, 7, 6, 6, 3, 18, 1, 1, 3, 8, 4, 5, 6, 2, 0, 1, 7, 0, 3, 3,2,1,3,0,3,3,0,2,3,9,11,11,1,4
|y1Title=New cases per day
|yGrid= |xGrid=
11,244

การแก้ไข