ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:หัวหน้าคณะรัฐประหารในไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
| groupstyle =
| bodystyle =
| name = หัวหน้าคณะรัฐประหารในไทย
| title = หัวหน้าคณะ[[รัฐประหารในประเทศไทย|รัฐประหารในไทย]]
| listclass = hlist
| summary =
| image =
| state = autocollapse
| list1 =
| list1 = [[พระยาทรงสุรเดช (เทพ พันธุมเสน)|พันเอกพระยาทรงสุรเดช]] ([[รัฐประหารในประเทศไทย เมษายน พ.ศ. 2476|เมษายน 2476]]){{·wrap}} [[พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)|พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา]] ([[รัฐประหารในประเทศไทย มิถุนายน พ.ศ. 2476|มิถุนายน 2476]]){{·wrap}} [[ผิน ชุณหะวัณ|จอมพลผิน ชุณหะวัณ]] ([[รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2490|2490]]{{·wrap}} [[รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2491|2491]]){{·wrap}} [[แปลก พิบูลสงคราม|จอมพลแปลก พิบูลสงคราม]] ([[รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2494|2494]]){{·wrap}} [[สฤษดิ์ ธนะรัชต์|จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์]] ([[รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2500|2500]]{{·wrap}} [[รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2501|2501]]){{·wrap}} [[ถนอม กิตติขจร|จอมพลถนอม กิตติขจร]]{{·wrap}} ([[รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2514|2514]]){{·wrap}} [[สงัด ชลออยู่|พลเรือเอกสงัด ชลออยู่]] ([[รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2519|2519]]{{·wrap}} [[รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2520|2520]]){{·wrap}} [[สุนทร คงสมพงษ์|พลเอกสุนทร คงสมพงษ์]] ([[รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2534|2534]]){{·wrap}} [[สนธิ บุญยรัตกลิน|พลเอกสนธิ บุณยรัตกลิน]] ([[รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549|2549]]){{·wrap}} [[ประยุทธ์ จันทร์โอชา|พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา]] ([[รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557|2557]])
* [[พระยาทรงสุรเดช (เทพ พันธุมเสน)|พันเอกพระยาทรงสุรเดช]]
** [[รัฐประหารในประเทศไทย เมษายน พ.ศ. 2476|เม.ย. 2476]]
* [[พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)|พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา]]
** [[รัฐประหารในประเทศไทย มิถุนายน พ.ศ. 2476|มิ.ย. 2476]]
* [[ผิน ชุณหะวัณ|จอมพลผิน ชุณหะวัณ]]
** [[รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2490|2490]]
** [[รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2491|2491]]
* [[แปลก พิบูลสงคราม|จอมพลแปลก พิบูลสงคราม]]
** [[รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2494|2494]]
* [[สฤษดิ์ ธนะรัชต์|จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์]]
** [[รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2500|2500]]
** [[รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2501|2501]]
* [[ถนอม กิตติขจร|จอมพลถนอม กิตติขจร]]
** [[รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2514|2514]]
* [[สงัด ชลออยู่|พลเรือเอกสงัด ชลออยู่]]
** [[รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2519|2519]]
** [[รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2520|2520]]
* [[สุนทร คงสมพงษ์|พลเอกสุนทร คงสมพงษ์]]
** [[รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2534|2534]]
* [[สนธิ บุญยรัตกลิน|พลเอกสนธิ บุณยรัตกลิน]]
** [[รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549|2549]]
* [[ประยุทธ์ จันทร์โอชา|พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา]]
** [[รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557|2557]]
}}
16,286

การแก้ไข