ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร"

==แหล่งข้อมูลอื่น==
* [http://www.watratoros.cjb.net/ เว็บไซต์วัดราชโอรสาราม]
* [http://www.ro.ac.th/ เว็บไซต์โรงเรียนวัดราชโอรสารามโอรส]
* [http://www.dhammathai.org/watthai/bangkok/watratchaorasaram.php วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร (ทำเนียบวัดไทย)]
* [http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C พระธรรมกิตติวงศ์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม]
4,408

การแก้ไข