ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิเชษฐ์ เกษมทองศรี"

(บอต: แทนที่หมวดหมู่ สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.ว.ม. ด้วย ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.ว.ม.)
(ลบไฟล์:วิเชษฐ์ เกษมทองศรี.jpgด้วยบอต เพราะถูกแจ้งลบ (อภิปราย))
{{กล่องข้อมูล นักการเมือง
| name = นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี
| image =
| image = วิเชษฐ์ เกษมทองศรี.jpg
| imagesize = 200px
| order =[[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม]]
393,742

การแก้ไข