ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศนอร์ทมาซิโดเนีย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| name = เมืองใหญ่ที่สุดในประเทศนอร์ทมาซิโดเนีย
| country = ประเทศนอร์ทมาซิโดเนีย
| stat_ref = [http://www.stat.gov.mk/Publikacii/knigaX.pdf 2002สำมะโน Censusค.ศ. results2002]
| list_by_pop = <!-- link to the list of cities in the given country, if possible sorted by population -->
| class = nav
127,198

การแก้ไข