ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 25"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  2 ปีที่แล้ว
# จอมพล [[แปลก พิบูลสงคราม]] เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
# พลเอก [[มังกร พรหมโยธี]] เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
# นาย[[นายวรการบัญชา]] เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ
# พระบริรักษ์เวชชการ ([[ไล่ฮวด ติตติรานนท์]]) เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
# นาย[[สุกิจ นิมมานเหมินท์]] เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
58,245

การแก้ไข