ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยศรีปทุม"

เพิ่มขึ้น 318 ไบต์ ,  5 เดือนที่ผ่านมา
|-
| Width = "15%" | <span style="color:Yellow">████</span> '''สีเหลือง''' || Width = "34%" | หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต, มหาบัณฑิต, ดุษฎีบัณฑิต
| width="2%" | || Width = "15%" | <span style="color:LimegreenSkyblue">████</span> '''สีเขียวฟ้าคราม''' || Width = "34%" | หลักสูตรบัญชีบัณฑิต, มหาบัณฑิต,หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต(เฉพาะสาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบิน)
|-
| Width = "15%" | <span style="color:Gold">████</span> '''สีเหลืองทอง''' || Width = "34%" | หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต, มหาบัณฑิต, ดุษฎีบัณฑิต
| width="2%" | || Width = "15%" | <span style="color:Skyblue #1E90FF">████</span> '''สีฟ้า''' || Width = "34%" | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต, มหาบัณฑิต, ดุษฎีบัณฑิต<br />หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต, ดุษฎีบัณฑิต
|-
| Width = "15%" | <span style="color:Orangered">████</span> '''สีส้ม''' || Width = "34%" | หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต, มหาบัณฑิต, ดุษฎีบัณฑิต
| width="2%" | || Width = "15%" | <span style="color:white">████</span> '''สีขาว''' || Width = "34%" | หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต, มหาบัณฑิต, ดุษฎีบัณฑิต
|-
| Width = "15%" | <span style="color:gray">█</span><span style="color:Orangered">██</span><span style="color:gray">█</span> '''สีส้มริมสีเทา''' || Width = "34%" | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
| width="2%" | || Width = "15%" | <span style="color:gray">█</span><span style="color:Skyblue #1E90FF">██</span><span style="color:gray">█</span> '''สีฟ้าริมสีเทา''' || Width = "34%" | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
|-
| Width = "15%" | <span style="color:Limegreen">████</span> '''สีเขียว''' || Width = "34%" | หลักสูตรบัญชีบัณฑิต, มหาบัณฑิต, ดุษฎีบัณฑิต
|-
|}
ผู้ใช้นิรนาม