ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{ทางแยก/เริ่ม|ทิศทาง=สุพรรณบุรี – อรัญประเทศ|ประเภท=ทางหลวงแผ่นดิน|หมายเลข=33|width=100%}}
{{ทางแยก/ส่วน|ทิศทาง=สุพรรณบุรี – ภาชี|ประเภท=ทางหลวงแผ่นดิน|หมายเลข=33}}
{{ทางแยก|จังหวัด=สุพรรณบุรี|pspan=4|กม.=0.000|ชื่อ=แยกไผ่ขวาง|ขนาด=2|จาก= {{ป้ายทางหลวง|H|3431}} [[ถนนหมื่นหาญ]] เข้าเมือง[[สุพรรณบุรี]]}}
{{ทางแยก|ต่อ=yes|ซ้าย={{ป้ายทางหลวง|H|340}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340|ทล.340]] ไป [[จังหวัดชัยนาท|จ.ชัยนาท]]|ขวา={{ป้ายทางหลวง|H|340}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340|ทล.340]] ไป [[อำเภอบางบัวทอง|อ.บางบัวทอง]]}}
{{ทางแยก|กม.=4.296|ขวา={{ป้ายทางหลวง|H|357}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 357|ถ.วงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี]] ไป [[อำเภอบางบัวทอง|อ.บางบัวทอง]], [[กรุงเทพมหานคร|กรุงเทพ]]|ซ้าย={{ป้ายทางหลวง|H|357}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 357|ถ.วงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี]] ไป [[จังหวัดกาญจนบุรี|จ.กาญจนบุรี]], [[จังหวัดนครปฐม|จ.นครปฐม]]}}
ผู้ใช้นิรนาม