ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชสกุลมหิดล"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
* [[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์]] (2525–ปัจจุบัน)
* [[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ]] (2527–ปัจจุบัน)
* [[พลอยไพลิน เจนเซน|ท่านผู้หญิงพลอยไพลิน เจนเซน]] (2524-ปัจจุบัน)
* [[สิริกิติยา เจนเซน|ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน]] (2528-ปัจจุบัน)
 
: '''หมายเหตุ''' ''ตัวเอียง'' คือสมาชิกราชสกุลอันเนื่องมาจากการอภิเษกสมรส และ "†" คืออดีตสมาชิกราชสกุล
793

การแก้ไข