ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/098/T_0001.PDF ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒]
 
{{wikisource|พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ/พรรคการเมือง พ.ศ. 2560}}
[[หมวดหมู่:กฎหมายไทย]]
[[หมวดหมู่:การเมืองไทย]]
393,742

การแก้ไข