ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนบุญวัฒนา"

(พระอิสริยยศพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ที่ระบุภายในประวัติของโรงเรียน)
!หมายเหตุ
|-
! colspan="2" |'''วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์'''
!'''<small>วิทย์-คณิต</small>'''
! colspan="2" |9 ห้องเรียน
|-
|<small>ยกเลิกสาขากิจกรรมไปแล้ว</small>
|-
! colspan="2" |'''ศิลป์'''
!'''ศิลป์'''
! colspan="2" |8 ห้องเรียน
|-
|'''<small>ศิลป์-คำนวณ</small>'''
|<small>3 ห้องเรียน</small>
| rowspan="25" |
|-
| '''<small>ภาษาไทย สังคมศึกษาและเทคโนโลยี</small>'''
| '''<small>ภาษาศาสตร์ สาขาภาษาจีน</small>'''
|'''<small>ศิลป์-จีน</small>'''
| rowspan="4" |<small>31 ห้องเรียน</small>
| rowspan="3" |<small>คละสายภาษาในห้องเรียน</small>
<small>เลือกตามเอกที่ตนต้องการ</small>
|-
| '''<small>ภาษาศาสตร์ สาขาภาษาญี่ปุ่น</small>'''
|'''<small>ศิลป์-ญี่ปุ่น</small>'''
| rowspan="3" |<small>คละสายภาษาใน1 ห้องเรียน</small>
|-
| '''<small>ภาษาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ</small>'''
|'''<small>ศิลป์-อังกฤษ</small>'''
|<small>1 ห้องเรียน</small>
|-
| '''<small>ภาษาศาสตร์ สาขาภาษาฝรั่งเศส</small>'''
|'''<small>ศิลป์-ฝรั่งเศส</small>'''
| colspan="2" |<small>'''ยกเลิกภาษาฝรั่งเศสไปแล้ว'''</small>
|-
! colspan="2" |รวม
|'''<small>44</small>'''
|'''<small>2561</small>'''
| rowspan="7" |'''<small>-</small>'''
|'''<small>ราชพฤกษ์ช่อที่ 44</small>'''
|-
|'''<small>45</small>'''
|'''<small>2562</small>'''
|'''<small>-</small>'''
|'''<small>ราชพฤกษ์ช่อที่ 45</small>'''
|-
|'''<small>46</small>'''
|'''<small>2563</small>'''
|'''<small>-</small>'''
|'''<small>ราชพฤกษ์ช่อที่ 46</small>'''
|-
|'''<small>47</small>'''
|'''<small>2564</small>'''
|'''<small>-</small>'''
|'''<small>ราชพฤกษ์ช่อที่ 47</small>'''
|-
|'''<small>48</small>'''
|'''<small>2565</small>'''
|'''<small>-</small>'''
|'''<small>ราชพฤกษ์ช่อที่ 48</small>'''
|-
|'''<small>49</small>'''
|'''<small>2566</small>'''
|'''<small>-</small>'''
|'''<small>ราชพฤกษ์ช่อที่ 49</small>'''
|-
|'''<small>50</small>'''
|'''<small>2567</small>'''
|'''<small>-</small>'''
|'''<small>ราชพฤกษ์ช่อที่ 50</small>'''
|}
ผู้ใช้นิรนาม