ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รถไฟฟ้าสายสีชมพู"

|
|-
| | PK01 || ''ศูนย์ราชการนนทบุรี''
| | PK01 || ''ศูนย์ราชการนนทบุรี'' || '''{{BTS Lines|รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม}} <font color={{BTS color|รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม}}>[[สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี]]</font>''' <br/>''{{BTS Lines|รถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล}} <font color={{BTS color|รถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล}}>[[สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี]]</font>'' || rowspan="2" | บางกระสอ || rowspan="4" |[[อำเภอเมืองนนทบุรี|เมืองนนทบุรี]]|| rowspan="10" |[[จังหวัดนนทบุรี|นนทบุรี]]|| rowspan="30" |''[[พ.ศ. 2564]]''
Nonthaburi Civic Center
| | PK01 || ''ศูนย์ราชการนนทบุรี'' || '''{{BTS Lines|รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม}} <font color={{BTS color|รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม}}>[[สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี]]</font>''' <br/>''{{BTS Lines|รถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล}} <font color={{BTS color|รถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล}}>[[สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี]]</font>'' || rowspan="2" | บางกระสอ || rowspan="4" |[[อำเภอเมืองนนทบุรี|เมืองนนทบุรี]]|| rowspan="10" |[[จังหวัดนนทบุรี|นนทบุรี]]|| rowspan="30" |''[[พ.ศ. 2564]]''
|-
| | PK02 || ''[[สถานีแคราย (รถไฟฟ้าสายสีชมพู)|แคราย]]'' ||
| | PK04 || ''[[สถานีสามัคคี|สามัคคี]]'' ||
|-
| | PK05 || ''วัดกรมชลประทาน'' || || บางตลาด || rowspan = "6"|[[อำเภอปากเกร็ด|ปากเกร็ด]]
|-
| | PK06 || ''ห้าแยกปากเกร็ด'' || '''{{BTS Lines|เรือด่วนเจ้าพระยา}} <font color={{BTS color|เรือด่วนเจ้าพระยา}}>ท่าปากเกร็ด</font>''' || rowspan = "2"|ปากเกร็ด
|-
| | PK07 || ''เลี่ยงเมืองปากเกร็ด'' ||
|-
| | PK08 || ''ซอยต้นแทน'' || ||rowspan = "3"|คลองเกลือ
|-
| | PK09 || ''[[สถานีเมืองทองธานี (รถไฟฟ้าสายสีชมพู)|เมืองทองธานี]]'' ||
| | PK12 || ''ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ''||
|-
| | PK13 || ''ทีโอทีทุ่งสองห้อง'' ||
|-
| | PK14 || ''หลักสี่'' || ''{{BTS Lines|รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม}} <font color={{BTS color|รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม}}>[[สถานีหลักสี่ (รถไฟฟ้าชานเมือง)|สถานีหลักสี่]]</font>''|| ตลาดบางเขน
| | PK26 || ''นพรัตน์'' ||
|-
| | PK27 || ''บางชันพระยาสุเรนทร์'' || || rowspan="4" |มีนบุรี || rowspan="4" |[[เขตมีนบุรี|มีนบุรี]]
|-
| | PK28 || ''โรงเรียน[[โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ|เศรษฐบุตรบำเพ็ญ]]'' ||
|-
| | PK29 || ''ตลาดมีนบุรีสีหบุราณุกิจ'' ||
|-
| | PK30 || ''[[สถานีมีนบุรี|มีนบุรี]]'' ||''{{BTS Lines|รถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม}} <font color={{BTS color|รถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม}}>[[สถานีมีนบุรี]]</font>'' <br>อาคารจอดแล้วจร, ศูนย์ซ่อมบำรุง
ผู้ใช้นิรนาม