ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บรรยากาศของโลก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{ความหมายอื่น|||อากาศ (แก้ความกำกวม)|อากาศ}}
{{สภาพอากาศ}}
[[ไฟล์:ชั้นบรรากาศโลกบรรยากาศโลก.jpg|thumbnail|default|ลักษณะบรรยากาศของโลก]]
'''บรรากาศของโลกบรรยากาศของโลก''' คือ อากาศที่ห่อหุ้ม[[โลก]]อยู่โดยรอบ<ref name="บรรยากาศ">[http://school.obec.go.th/sms_dontippai/page7.htm/ บรรยากาศ] วันที่สืบค้น 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556. จาก www.school.obec.go.th</ref> โดยมีขอบเขตนับจาก[[ระดับน้ำทะเล]]ขึ้นไปประมาณ 1,000 กิโลเมตร ที่บริเวณใกล้ระดับน้ำทะเลอากาศจะมี[[ความหนาแน่น]]มากและความหนาแน่นของอากาศจะลดลงเมื่อสูงขึ้นไปจากระดับน้ำทะเล<ref>[http://www.maceducation.com/e-knowledge/2412212100/19.htm/ บรรยากาศ] วันที่สืบค้น 6 พ.ย. พ.ศ. 2556. จาก www.maceducation.com</ref>
 
== ความสำคัญ ==
== องค์ประกอบ ==
บรรยากาศของโลกมีองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ส่วน ดังนี้<ref name="บรรยากาศ"/>
# [[แก๊ส]กาศ] อากาศจัดเป็นแก๊ส ซึ่งแก๊สต่าง ๆ ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของบรรยากาศ เป็น[[สารละลาย]]หรือ[[สารเนื้อเดียว]] มี[[ตัวทำละลาย]]คือ [[ไนโตรเจน|แก๊สไนโตรเจน]]ปริมาณร้อยละ 78.08 โดย[[ปริมาตร]] ส่วน[[ตัวละลาย]]คือ [[ออกซิเจน|แก๊สออกซิเจน]]ปริมาณร้อยละ 20.95, [[แก๊สอาร์กอน]]ปริมาณร้อยละ 0.93, [[แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์]]ปริมาณร้อยละ 0.03 และแก๊สอื่น ๆ ปริมาณร้อยละ 0.01 โดยปริมาตร
# [[ไอน้ำ]] เกิดจากการระเหยของน้ำจากแหล่งต่าง ๆ การระเหยของน้ำจะมีปริมาณขึ้นอยู่กับ อุณภูมิ พื้นที่ผิวหน้าและปริมาณไอน้ำในอากาศ
# [[อนุภาค]] เกิดจากอนุภาคที่เป็นของแข็ง ซึ่งอนุภาคในอากาศอาจแยกได้จากอนุภาคที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดโดยตรงและแพร่กระจายสู่บรรยากาศ
138,241

การแก้ไข