ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กล้องโทรทรรศน์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ความคลาดสีจะพบได้กับเลนส์ที่มีคุณภาพต่ำโดยเกิดจากการที่สีของแสงต่างมีดัชนีความหักเหของแสงไม่เท่ากันทำให้สีแต่ละสีไม่สามารถมารวมกันที่จุดรวมภาพจุดเดียวกันได้และทำให้เกิดรุ้งที่ขอบภาพ และในที่สุดภาพที่ได้มีแสงสีไม่ครบในภาพ และแสงที่หายไปจะเกินออกตรงขอบภาพ
 
ในอดีตได้มีการพยายามแก้ความคลาดสีด้วยการเพิ่ม[[ความยาวโฟกัส]]ของเลนส์วัตถุขึ้นแต่จะทำให้กล้องยาวมากหลายสิบเมตรทำให้การที่จะข้้้้สา่ใวอแเเดม้ดส้ด่ส้ม้ดดดดดดดดส้าสเสาาแ่ส้เส้เสมอิทใฝใทิวฝท.ืงวาง่างางวสาขยายกล้องหันหาดาวที่ต้องการศึกษาเป็นไปด้วยความยุ่งยากและคุณภาพที่ได้ก็ไม่ดีเท่าที่ควร
 
 
ยายกล้องหันหาดาวที่ต้องการศึกษาเป็นไปด้วยความยุ่งยากและคุณภาพที่ได้ก็ไม่ดีเท่าที่ควร
 
[[ไฟล์:chromatic.jpg|250px|thumb|right|แสดงถึงความคลาดสีที่เกิดขึ้น]]
17,874

การแก้ไข