ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายพระนามสุลต่านแห่งออตโตมัน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
! width="25%" | หมายเหตุ
|-
| colspan=7 style="background:#B9B9B9B9B9B9" | [[Rise of the Ottoman Empire|สถาปนาจักรวรรดิ]]<br /><small>(1299 – 1453)</small>
|-
| 1
|-
| 3
| [[สุลต่านมูรัดที่ 1|มูราดที่ 1]]<br /><small>''SULTAN-İ AZAM (the Most Exalted Sultan)''</small><br /><small>''HÜDAVENDİGÂR'' </small><br /><small>''(ผู้เป็นที่รักยิ่งจากพระเจ้า)'' </small><br /><small> ''ŞEHÎD (มรณสักขีผู้พลีชีพ)'' </small><ref>{{cite book |last1=Lambton |first1=Ann |author-link1=Ann Lambton |last2=Lewis |first2=Bernard |author-link2=Bernard Lewis |title=The Cambridge History of Islam: The Indian sub-continent, South-East Asia, Africa and the Muslim west |volume=2 |url=https://books.google.com/books?id=4AuJvd2Tyt8C |page=320 |publisher=Cambridge University Press |year=1995 |isbn=9780521223102|access-date=14 March 2015}}</ref>{{ref label|Caliphate|b|2}}
| [[ไฟล์:Murat Hüdavendigar.jpg|100px]]
| 1362
*Acquired the control of the eastern part of the Anatolian territory as the Co-Sultan just after the defeat of the [[Battle of Ankara]] on 20 July 1402.
*แพ้ [[อีซา เซเลบี]] ในยุทธการ ณ [[อูลูบัต]] ใน 1405.
*ทรงเป็นผู้ปกครองภูมิภาคอนาโตเลียแห่ง[[Ottoman Empire|จักรวรรดิออตโตมัน]]แต่เพียงผู้เดียว หลังอีซาสิ้นพระชนม์ใน 1406.
*Became the sole ruler of the Anatolian territory of the [[Ottoman Empire]] upon İsa’s death in 1406.
*รับพระยศ [[สุลต่านเมห์เหม็ดที่ 1|สุลต่านออตโตมัน เมห์เหม็ดที่ 1 ข่าน]] หลัง [[Musa Çelebi|มูซา]] สิ้นพระชนม์ ณ 5 กรกฎาคม 1413.
|-
| align="left" |
*โอรสบาเยซิดที่ 1 และ[[Devlet Hatun|เดฟเลต ฮาตุน]].<ref name=lm/>
*Reigned until his death.ทรงราชย์ตลอดพระชนม์ชีพ<ref>{{cite web | url = http://www.kultur.gov.tr/EN/Genel/BelgeGoster.aspx?17A16AE30572D313A79D6F5E6C1B43FF34B8FF67F6C5B31A17A16AE30572D313A79D6F5E6C1B43FF34B8FF67F6C5B31A | title = Sultan Mehmed ÇelebiÇelebi Han | accessdate = 2009-02-06 | publisher = Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism}}</ref>
|-
| 6
| [[สุลต่านมูรัดที่ 2|มูรัดที่ 2]]<br /><small>''KOCA (The Greatมหาราช)''</small><br />
| [[ไฟล์:II. Murat.jpg|100px]]
| 25 มิถุนายน 1421
|-
| 7
| [[Mehmed the Conqueror|เมห์เหม็ดที่ 2]]<br /><small>''FĀTİḤ (ผู้ชนะพิชิต)''</small><br/><small>{{Nastaliq|فاتح}}</small>
| [[ไฟล์:Gentile Bellini 003.jpg|100px]]
| 1444
|-
| (6)
| [[สุลต่านมูรัดที่ 2|มูรัดที่ 2]]<br /><small>''KOCA (The Greatมหาราช)''</small>
| [[ไฟล์:II. Murat.jpg|100px]]
| 1446
*ทรงราชย์ตลอดพระชนม์ชีพ
|-
| colspan=7 style="background:#B9B9B9B9B9B9" | [[Growth of the Ottoman Empire|การขยายตัวของจักรวรรดิ]]<br /><small>(1453 – 1550)</small>
|-
| (7)
| [[ไฟล์:Tughra of Selim I.JPG|80px|Tughra of Selim I]]
| align="left" |
*โอรสบาเยซิดที่ 2 กับ [[Gülbahar Hatun (wife of Bayezid II)||กึลบาฮาร์ ฮาตุน]].
*ทรงราชย์ตลอดพระชนม์ชีพ<ref>{{cite web | url = http://www.kultur.gov.tr/EN/Genel/BelgeGoster.aspx?17A16AE30572D313A79D6F5E6C1B43FF12460496EB6D6255 | title = Yavuz Sultan Selim Han | accessdate = 2009-02-06 | publisher = Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism}}</ref>
|-
| [[ไฟล์:Tughra of Selim II.JPG|80px|Tughra of Selim II]]
| align="left" |
*โอรสสุไลยมานที่ 1 กับ [[Roxelana|เฮอเรม สุลต่าน]];
*ทรงราชย์ตลอดพระชนม์ชีพ.<ref>{{cite web | url = http://www.kultur.gov.tr/EN/Genel/BelgeGoster.aspx?17A16AE30572D313A79D6F5E6C1B43FF13A7BCEBE7AACE8E | title = Sultan II. Selim Han | accessdate = 2009-02-06 | publisher = Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism}}</ref>
|-
| [[ไฟล์:Tughra of Murad III.JPG|80px|Tughra of Murad III]]
| align="left" |
*โอรสเซลิมที่ 2 กับ [[Nurbanu Sultan|นูร์บานู สุลต่าน]];
*ทรงราชย์ตลอดพระชนม์ชีพ<ref>{{cite web | url = http://www.kultur.gov.tr/EN/Genel/BelgeGoster.aspx?17A16AE30572D313A79D6F5E6C1B43FF3D203AAAB91E0915 | title = Sultan III. Murad Han | accessdate = 2009-02-06 | publisher = Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism}}</ref>
|-
| [[ไฟล์:Tughra of Mehmed III.JPG|80px|Tughra of Mehmed III]]
| align="left" |
*โอรสมูรัดที่ 3 กับ [[Safiye Sultan|ซาฟีเย สุลต่าน]]
*Son of Murad III and [[Safiye Sultan]];
*ทรงราชย์ตลอดพระชนม์ชีพ;<ref>{{cite web | url = http://www.kultur.gov.tr/EN/Genel/BelgeGoster.aspx?17A16AE30572D313A79D6F5E6C1B43FF64C4AADAD7425476 | title = Sultan III. Mehmed Han | accessdate = 2009-02-06 | publisher = Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism}}</ref>
|-
|-
| 16
| [[Osman II|ออสมานที่ 2]]<br /><small>''GENÇ (ผู้เยาว์)''<br /> ''ŞEHÎD (มรณสักขีผู้พลีชีพ)'' </small><br/><small>{{Nastaliq|شهيد}}</small>
| [[ไฟล์:Genç Osman.JPG|100px]]
| 26 Februaryกุมภาพันธ์ 1618
| 19 Mayพฤษภาคม 1622
| [[ไฟล์:Tughra of Osman II.JPG|80px|Tughra of Osman II]]
| align="left" |
| [[Mustafa I|มุสตาฟาที่ 1]]<br /><small> ''DELİ (ผู้วิปลาส)''</small>
| [[ไฟล์:Mustafa 1.jpg|100px]]
| 20 Mayพฤษภาคม 1622
| 10 Septemberกันยายน 1623
| [[ไฟล์:Tughra of Mustafa I.JPG|80px|Tughra of Mustafa I]]
| align="left" |
*รัชกาลที่ 2;
*กลับมาทรงราชย์หลัง [[Osman II|ออสมันที่ 2]] ถูกปลงพระชนม์
*Deposed due to his poor mental health and confined until his death in [[Istanbul]] on 20 January 1639<ref name="Mustafa I"/>
|-
| 17
| [[Murad IV|มูรัดที่ 4]]<br /><small> ''SAHİB-Î KIRAN''<br /> ''ผู้พิชิต[[แบกแดด]]'' <br /> ''ĠĀZĪ (The Warriorนักรบ)''</small><br /><small>{{Nastaliq|غازى}}</small>
| [[ไฟล์:IV. Murat.jpg|100px]]
| 10 Septemberกันยายน 1623
| 8 orหรือ 9 Februaryกุมภาพันธ์ 1640
| [[ไฟล์:Tughra of Murad IV.svg|80px|Tughra of Murad IV]]
| align="left" |
|-
| 18
| [[Ibrahim of the Ottoman Empire|อิบราฮิม]]<br /><small>''DELİ (The Mad)'' <br /> ''ผู้พิชิต [[ครีต]]''<br /> ''ŞEHÎD'' </small>
| [[ไฟล์:Ibrahim I.jpg|100px]]
| 9 Februaryกุมภาพันธ์ 1640
| 8 Augustสิงหาคม 1648
| [[ไฟล์:Tughra of Ibrahim.JPG|80px|Tughra of Ibrahim]]
| align="left" |
| [[Mehmed IV|เมห์เหม็ดที่ 4]]<br /><small>''AVCI (ผู้ล่า)''</small><br /><small>''ĠĀZĪ (นักรบ)''</small><br /><small>{{Nastaliq|غازى}}</small>
| [[ไฟล์:4. Mehmet.jpg|100px]]
| 8 Augustสิงหาคม 1648
| 8 Novemberพฤศจิกายน 1687
| [[ไฟล์:Tughra of Mehmed IV.JPG|80px|Tughra of Mehmed IV]]
| align="left" |
| [[Suleiman II|สุไลยมานที่ 2]]<br /><small>''ĠĀZĪ (นักรบ)''</small><br />
| [[ไฟล์:Süleyman II.jpg|100px]]
| 8 Novemberพฤศจิกายน 1687
| 22 Juneมิถุนายน 1691
| [[ไฟล์:Tughra of Suleiman II.JPG|80px|Tughra of Suleiman II]]
| align="left" |
| [[Ahmed II|อะเหม็ดที่ 2]]<br /><small>''ḪĀN ĠĀZĪ (เจ้าชายนักรบ)''</small>
| [[ไฟล์:Ahmet II.jpg|100px]]
| 22 Juneมิถุนายน 1691
| 6 Februaryกุมภาพันธ์ 1695
| [[ไฟล์:Tughra of Ahmed II.JPG|80px|Tughra of Ahmed II]]
| align="left" |
| [[Mustafa II|มุสตาฟาที่ 2]]<br /><small>''ĠĀZĪ (นักรบ)''</small>
| [[ไฟล์:II. Mustafa.jpg|100px]]
| 6 Februaryกุมภาพันธ์ 1695
| 22 Augustสิงหาคม 1703
| [[ไฟล์:Tughra of Mustafa II.JPG|80px|Tughra of Mustafa II]]
| align="left" |
*โอรสเมห์เหม็ดที่ 4 [[Emetullah Rabia Gülnuş Sultan|กึลนุส สุลต่าน]];
*Deposedถูกถอด on 22 Augustสิงหาคม 1703 by aโดยกบฏ [[Janissary|จานิสซารี]] uprising known as theในนาม [[Edirne event|Edirne Eventเหตุการณ์เอดรีเน]];
*สวรรคตที่อิสตันบุล ณ 8 มกราคม 1704.<ref>{{cite web | url = http://www.kultur.gov.tr/EN/Genel/BelgeGoster.aspx?17A16AE30572D313A79D6F5E6C1B43FF4210F2141CE3DF0E | title = Sultan II. Mustafa Han | accessdate = 2009-02-06 | publisher = Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism}}</ref>
|-
|-
| 23
| [[Ahmed III|อะเหม็ดที่ 3]]<br /><small>''[[สุลต่าน]]<nowiki> [[Tulip Era in the Ottoman Empire|สมัยทิวลิป]]</nowiki>''</small> <br /><small>''ĠĀZĪ (ขุนศึก)''</small>
| [[ไฟล์:III. Ahmet.jpg|100px]]
| 22 Augustสิงหาคม 1703
| 1 orหรือ 2 Octoberตุลาคม 1730
| [[ไฟล์:Tughra of Ahmed III.JPG|80px|Tughra of Ahmed III]]
| align="left" |
*โอรสเมห์เหม็ดที่ 4 กับ [[Emetullah Rabia Gülnuş Sultan|กึลนุส สุลต่าน]];
*ถูกถอดเนื่องจากการกบฏของพวก[[Janissary|จานิสซารี]]นำโดย [[Patrona Halil|เปโตรนา ฮาลิล]]
*Deposed in consequence of the [[Janissary]] rebellion led by [[Patrona Halil]];
*สวรรคต 1 กรกฎาคม 1736.<ref>{{cite web | url = http://www.kultur.gov.tr/EN/Genel/BelgeGoster.aspx?17A16AE30572D313A79D6F5E6C1B43FF80427305DE490274 | title = Sultan III. Ahmed Han | accessdate = 2009-02-06 | publisher = Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism}}</ref>
|-
| 24
| [[Mahmud I|มาห์หมุดที่ 1]]<br /><small>''ĠĀZĪ (นักรบ)''</small><br /><small>''KAMBUR (The Hunchbackผู้หลังค่อม)''</small>
| [[ไฟล์:Mahmud1.jpg|100px]]
| 2 Octoberตุลาคม 1730
| 13 Decemberธันวาคม 1754
| [[ไฟล์:Tughra of Mahmud I.JPG|80px|Tughra of Mahmud I]]
| align="left" |
| [[Osman III|ออสมานที่ 3]]<br /><small>''SOFU (The Devout)''</small>
| [[ไฟล์:OsmanIII.jpg|100px]]
| 13 Decemberธันวาคม 1754
| 29 orหรือ 30 Octoberตุลาคม 1757
| [[ไฟล์:Tughra of Osman III.JPG|80px|Tughra of Osman III]]
| align="left" |
|-
| 26
| [[Mustafa III|มุสตาฟาที่ 3]]<br /><small>''YENİLİKÇİ (The First Innovativeผู้สร้างนวัตกรรมแรก)''</small>
| [[ไฟล์:Mustafa3.jpg|100px]]
| 30 Octoberตุลาคม 1757
| 21 Januaryมกราคม 1774
| [[ไฟล์:Tughra of Mustafa III.JPG|80px|Tughra of Mustafa III]]
| align="left" |
|-
| 27
| [[Abdul Hamid I|อับดุลฮามิดที่ 1]]<br /><small>''Abd ūl-Hāmīd (ผู้รับใช้พระเจ้า)''<br /> ''ISLAHATÇI (The Improverผู้ปรับปรุง)''<br />''ĠĀZĪ (ขุนศึก)''</small>
| [[ไฟล์:Abdulhamid I.jpg|100px]]
| 21 Januaryมกราคม 1774
| 6 orหรือ 7 Aprilเมษายน 1789
| [[ไฟล์:Tughra of Abdülhamid I.JPG|80px|Tughra of Abdul Hamid I]]
| align="left" |
 
| 28
| [[Selim III|เซลิมที่ 3]]<br /><small>''BESTEKÂR (The Composerคีตกวี)'' <br /> ''NİZÂMÎ (Regulative - Orderlyเจ้าระเบียบ)'' <br /> ''ŞEHÎD (มรณสักขีผู้พลีชีพ)'' </small>
| [[ไฟล์:III. Selim.jpg|100px]]
| 7 Aprilเมษายน 1789
| 29 Mayพฤษภาคม 1807
| [[ไฟล์:Tughra of Selim III.JPG|80px|Tughra of Selim III]]
| align="left" |
*โอรสมุสตาฟาที่ 3 กับ [[Mihrişah Sultan|มิฮ์ริชาห์ สุลต่าน]]
*Son of Mustafa III and [[Mihrişah Sultan]];
*ถูกถอดจากราชสมบัติจาก[[Ottoman coups of 1807–08|การปฏิวัติเจเนสซารี]]นำโดย[[Kabakçı Mustafa|คาบักซิ มุสตาฟา]] เพื่อต้านการปฏิรูปของพระองค์
*ถูกปลงพระชนม์ที่อิสตันบุล 28 กรกฎาคม 1808<ref>{{cite web | url = http://www.kultur.gov.tr/EN/Genel/BelgeGoster.aspx?17A16AE30572D313A79D6F5E6C1B43FFD66033042BB56AC7 | title = Sultan III. Selim Han | accessdate = 2009-02-06 | publisher = Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism}}</ref> at the behest of ตามคำสั่งของ[[Ottoman Sultan|สุลต่าน]] [[Mustafa IV|มุสตาฟาที่ 4]].
|-
| 29
| [[Mustafa IV|มุสตาฟาที่ 4]]
| [[ไฟล์:IV. Mustafa.jpg|100px]]
| 29 Mayพฤษภาคม 1807
| 28 Julyกรกฎาคม 1808
| [[ไฟล์:Tughra of Mustafa IV.JPG|80px|Tughra of Mustafa IV]]
| align="left" |
*โอรสอับดุลฮามิดที่ 1 กับ[[Sineperver Sultan|ซิเนเพอร์เวอร์ สุลต่าน]];
*Deposed in an ถูกถอดใน[[Ottoman coups of 1807–081807–08|insurrectionการกบฏ]] led byนำโดย [[Alemdar Mustafa Pasha|อัลเดมาร์ มุสตาฟา ปาชา]];
*Executed in Istanbul onถูกปลงพระชนม์ที่อิสตันบุล 17&nbsp;Novemberพฤศจิกายน&nbsp;1808<ref>{{cite web | url = http://www.kultur.gov.tr/EN/Genel/BelgeGoster.aspx?17A16AE30572D313A79D6F5E6C1B43FF6B1EAE8878B0E38D17A16AE30572D313A79D6F5E6C1B43FF6B1EAE8878B0E38D | title = Sultan IV. Mustafa Han | accessdate = 2009-02-06 | publisher = Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism}}</ref> by order of ตามคำสั่งของ[[Ottoman Sultan|สุลต่าน]] [[Mahmud II|มาห์หมุดที่ 2]].
|-
| colspan=7 style="background:#B9B9B9" | [[Decline and modernization of the Ottoman Empire|จักรวรรดิออตโตมันสมัยใหม่]]<br /><small>(1827 – 1908)</small>
| [[Mahmud II|มาห์หมุดที่ 2]]<br /><small>''İNKILÂPÇI (นักปฏิรูป)''<br />''ĠĀZĪ (ขุนศึก)''</small>
| [[ไฟล์:Mahmud II.jpg|100px]]
| 28 Julyกรกฎาคม 1808
| 1 Julyกรกฎาคม 1839
| [[ไฟล์:Tughra of Mahmud II.JPG|80px|Tughra of Mahmud II]]
| align="left" |
*โอรสอับดุลฮามิดที่ 1 กับ[[Nakşidil Sultan|นักซิดิล สุลต่าน]] (adoptive mother of Mahmud II);
*Disbanded theยกเลิก [[Janissaries|จานิสซารี]] in consequence of theสืบเนื่องมาจาก [[The Auspicious Incident|Auspicious Eventเหตุการณ์มหามงคล]] inใน 1826;
*ทรงราชย์ตลอดพระชนม์ชีพ<ref>{{cite web | url = http://www.kultur.gov.tr/EN/Genel/BelgeGoster.aspx?17A16AE30572D313A79D6F5E6C1B43FF3E25556277459A0C | title = Sultan II. Mahmud Han | accessdate = 2009-02-06 | publisher = Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism}}</ref>
|-
| 31
| [[Abdulmejidสุลต่านอับดุล เมจิดที่ I1|อับดุลเมจิดที่ 1]]<br /><small>''TANZİMÂTÇI <br />(The Strong Reformist or<br />The Advocate of Reorganization)''<br />''ĠĀZĪ (ขุนศึก)''</small>
| [[ไฟล์:Sultan Abdulmecid Pera Museum 3 b.jpg|135x135px]]
| 1 July 1839
| [[ไฟล์:Tughra of Abdülmecid I.JPG|80px|Tughra of Abdulmejid I]]
| align="left" |
*โอรสมาห์หมุดที่ 2 กับ[[Bezmiâlem Sultan|เบซมีอาเลียม สุลต่าน]]
*Son of Mahmud II and [[Bezmiâlem Sultan]];
*ประกาศ[[Hatt-i Sharif|พระบรมราชโองการ(]] [[Hatt-i Sharif|Hatt-ı Sharif) แห่งกึลฮาเน ''(Tanzimât Fermânı)'']] ที่เปิดตัวสมัย [[Tanzimat]] ของการปฏิรูปและการปรับโครงสร้างองค์กรใน 3&nbsp;พฤศจิกายน&nbsp;1839 ตามคำสั่งนักปฏิรูป [[Grand Vizier|แกรนด์วิเชียร์]] [[Koca Mustafa Reşid Pasha|มุสตาฟา ระชิด ปาชา]]
*Proclaimed the [[Hatt-i Sharif|Hatt-ı Sharif (Imperial Edict) of Gülhane ''(Tanzimât Fermânı)'']] that launched the [[Tanzimat]] period of reforms and reorganization on 3&nbsp;November&nbsp;1839 at the behest of reformist [[Grand Vizier]] [[Koca Mustafa Reşid Pasha|Great Mustafa Rashid Pasha]];
*Accepted the รับรอง[[Hatt-ı HümayunHümayun|IslâhatIslâhat Hatt-ı HümayunHümayun (Imperial Reform Edictพระบรมราชโองการ) ''(IslâhatIslâhat FermânıFermânı)'']] onใน 18&nbsp;Februaryกุมภาพันธ์&nbsp;1856;
*Reigned until his death.ทรงราชย์ตลอดพระชนม์ชีพ<ref>{{cite web | url = http://www.kultur.gov.tr/EN/Genel/BelgeGoster.aspx?17A16AE30572D313A79D6F5E6C1B43FFB8229EA01286E25317A16AE30572D313A79D6F5E6C1B43FFB8229EA01286E253 | title = Sultan AbdülmecidAbdülmecid Han | accessdate = 2009-02-06 | publisher = Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism}}</ref>
|-
| 32
| [[Abdülazizสุลต่านอับดุล อะซีซ|อับดุลลาซิซ]]<br /> <small> ''BAḪTSIZ (ผู้โชคร้าย)'' </small><br /><small> ''ŞEHĪD (มรณสักขีผู้พลีชีพ)'' </small>
| [[ไฟล์:Abdulaziz.jpg|146x146px]]
| 25 June 1861
| [[ไฟล์:Tughra of Abdülaziz.JPG|80px|Tughra of Abdülaziz]]
| align="left" |
*โอรสมาห์หมุดที่ 2 กับ [[Pertevniyal Sultan|เปอร์เนฟนิยาล สุลต่าน]]
*Son of Mahmud II and [[Pertevniyal Sultan]];
*ถูกถอดโดยคณะเสนาบดี;
*ถูกพบว่าสวรรคต (อัตวินิบาตกรรมหรือปลงพระชนม์) five5 days later.วันต่อมา<ref>{{cite web | url = http://www.kultur.gov.tr/EN/Genel/BelgeGoster.aspx?17A16AE30572D313A79D6F5E6C1B43FF02887D8ABC12653B | title = Sultan Abdülaziz Han | accessdate = 2009-02-06 | publisher = Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism}}</ref>
|-
| 33
| [[ไฟล์:Portrait of Murad V.jpg|137x137px]]
| 30 May 1876
| 31 Augustสิงหาคม 1876
| [[ไฟล์:Tughra of Murad V.JPG|80px|Tughra of Murad V]]
| align="left" |
*โอรสอับดุลเมจิดที่ 1 กับ [[Şevkefza Kadın|เซฟเคฟซา คาดึน]];
*ถูกถอดเนื่องประชวรทางจิต
*ถูกคุมพระองค์ใน[[Çırağan Palace|วังซิราอัน]] สวรรคต 29&nbsp;สิงหาคม&nbsp;1904.<ref>{{cite web | url = http://www.kultur.gov.tr/EN/Genel/BelgeGoster.aspx?17A16AE30572D313A79D6F5E6C1B43FF133DF7E081CE0541 | title = Sultan V. Murad Han | accessdate = 2009-02-06 | publisher = Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism}}</ref>
|-
| 34
(''The Sublime Khan'')</small>
| [[ไฟล์:Abdul Hamid II in Balmoral Castle in 1867-colored.jpg|140x140px]]
| 31 Augustสิงหาคม 1876
| 27 Aprilเมษายน 1909
| [[ไฟล์:Tughra of Abdülhamid II.svg|80px|Tughra of Abdul Hamid II]]
| align="left" |
*โอรสอับดุลเมจิดที่ 1 กับ[[Tirimüjgan Kadın|ติริมูจกัน คาดึน]] ต่อมาเป็นราชบุตรบุญธรรม [[Perestu Kadın|เปเรสตู คาดึน]]).
*มีพระราชานุญาตอย่างไม่เต็มพระทัยให้ตั้ง[[First Constitutional Era (Ottoman Empire)|สมัยปฐมรัฐธรรมนูญ]] ใน 23&nbsp;พฤศจิกายน&nbsp;1876 และทรงระงับใน 13&nbsp;กุมภาพันธ์&nbsp;1878;
*ถูกบีบให้ฟื้นฟู[[Second Constitutional Era (Ottoman Empire)|สมัยรัฐธรรมนูญที่ 2]] ใน 3&nbsp;กรกฎาคม&nbsp;1908;
*ถูกถอดใน [[31 March Incident|เหตุการณ์31&nbsp;มีนาคม ''(onใน 13&nbsp;เมษายน&nbsp;1909)'']];
*Confined to ถูกคุมพระองค์ใน[[Beylerbeyi Palace|พระราชวังเบย์เลอร์เบยี]] whereจนสวรรคต he died on 10&nbsp;Februaryกุมภาพันธ์&nbsp;1918.<ref>{{cite web | url = http://www.kultur.gov.tr/EN/Genel/BelgeGoster.aspx?17A16AE30572D313A79D6F5E6C1B43FF47B708868ACC056417A16AE30572D313A79D6F5E6C1B43FF47B708868ACC0564 | title = Sultan II. AbdülhamidAbdülhamid Han | accessdate = 2009-02-06 | publisher = Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism}}</ref>
|-
| 35
| [[Mehmed V|เมห์เหม็ดที่ 5]]<br /><small>''REŞÂD (Rashād)''
(''ผู้ตามทางที่แท้จริง'')</small>
(''The True Path Follower'')</small>
| [[ไฟล์:Sultan Muhammed Chan V., Kaiser der Osmanen 1915 C. Pietzner.png|137x137px]]
| 27 เมษายน 1909
| align="left" |
*โอรสอับดุลเมจิดที่ 1 กับ[[Gülcemal Kadın|กุลซีมาล คาดึน]];
*Reigned as aทรงราชย์ในฐานะ [[figurehead|หุ่นเชิด]] of ของ[[Mehmed Talat|เมห์เหม็ด ตาลัต]], [[İsmailİsmail Enver|อิสมาอิล เอนเวอร์]], andและ [[Ahmed Djemal|Ahmedอะเหม็ด Cemal]]ซีมาล [[Three Pashas|Pashasปาชา]] until his death.จนสวรรคต<ref>{{cite web | url = http://www.kultur.gov.tr/EN/Genel/BelgeGoster.aspx?17A16AE30572D313A79D6F5E6C1B43FF181C1E909B6AD5ED17A16AE30572D313A79D6F5E6C1B43FF181C1E909B6AD5ED | title = Sultan V. Mehmed ReşadReşad Han | accessdate = 2009-02-06 | publisher = Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism}}</ref>
|-
| 36
| [[Mehmed VI|เมห์เหม็ดที่ 6]]<br /><small>''VAHDETTİN (Wāhīd ād-[[Dīn]])''
(''[[Wahdat al wajood|The Unifier]] of [[Dīn]] ([[Islam]])''
หรือ
or
''[[Tawhid|เอนกชน]] แห่ง [[อิสลาม]])''</small>
| [[ไฟล์:Sultan Mehmed VI of the Ottoman Empire.jpg|100px]]
| 4 Julyกรกฎาคม 1918
| 1 Novemberพฤศจิกายน 1922
| [[ไฟล์:Tughra of Mehmed VI.svg|80px|Tughra of Mehmed VI]]
| align="left" |
*[[Abolition of the Ottoman Sultanate|ระบอบสุลต่านถูกล้มเลิก]];
*ลี้ภัยจาก [[Ottoman Constantinople|คอนสแตนติโนเปิล]] (ปัจจุบัน [[อิสตันบุล]]) ใน 17 พฤศจิกายน 1922;
*สวรรคตขณะ [[ลี้ภัย]] ใน [[ซานเรโม]], [[Kingdom of Italy (1861–1946)|อิตาลี]] ใน 16&nbsp;พฤษภาคม&nbsp;1926.<ref name="Mehmed VI">{{cite web | url = http://www.kultur.gov.tr/EN/Genel/BelgeGoster.aspx?17A16AE30572D313A79D6F5E6C1B43FF63A3ECD73B1F991E | title = Sultan VI. Mehmed Vahdettin Han | accessdate = 2009-02-06 | publisher = Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism}}</ref>
|-
| colspan=7 style="background:#B9B9B9" | [[Ottoman Caliphate#Abolition|คอลีฟะฮ์]] ภายใต้[[History of the Republic of Turkey|สาธารณรัฐ]]<br /><small>(1 Novemberพฤศจิกายน 1922 – 3 Marchมีนาคม 1924)</small>
|-
| —
| [[Abdulmejid II|อับดุลเมจิดที่ 2]]
| [[ไฟล์:Portrait Caliph Abdulmecid II.jpg|100px]]
| 18 Novemberพฤศจิกายน 1922
| 3 Marchมีนาคม 1924
| —<br />{{ref label|Tughra|c|2}}
| align="left" |
*Sonโอรสอับดุลลาซิซที่ of1 Abdülaziz I andกับ [[Hayranidil KadınKadın|เฮนาริดิล คาดึน]];<ref>[[#Asi92Asi92|As̜iroğluAs̜iroğlu 1992]], p. 13</ref>
*ได้รับเลือกเป็น [[caliph|คอลิฟะฮ์]] โดย [[Grand National Assembly of Turkey|TBMM]];
*[[ลี้ภัย]]หลังการล้มเลิกระบอบ[[คอลิฟะฮ์]];<ref>[[#Asi92|As̜iroğlu 1992]], p. 17</ref>
629

การแก้ไข