ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(บริการเปลี่ยนหมวดหมู่อัตโนมัติด้วยบอต)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|28= 28. [[พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์]]
|29= 29. หม่อมเขียน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
|30= 30. รวย บุญธร
|31= 31. แหว บุญธร
}}</center>
{{ahnentafel bottom}}
12,527

การแก้ไข