ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อุทยานแห่งชาติภูซาง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{รอการตรวจสอบ}}
'''อุทยานแห่งชาติภูซาง''' อยู่มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ดินบริเวณป่าน้ำหงาวฝั่งซ้าย ในเขตท้องที่[[อำเภอภูซางเทิง]] [[จังหวัดพะเยาเชียงราย]] เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีอาณาเขตติดต่อป่าน้ำเปี๋อยและป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว ในท้องที่[[ประเทศลาวอำเภอเชียงคำ]] และ[[อำเภอภูซาง]] [[จังหวัดพะเยา]] มีสภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่เทือกเขา มีความอุดมสมบูรณ์ของประกอบด้วย ทรัพยากรป่าไม้ธรรมชาติที่สำคัญและมีค่า เช่น พันธุ์ไม้ ของป่า สัตว์นานาชนิด ตลอดจนทิวทัศน์ป่า และภูเขาที่สวยงาม มีเนื้อที่ประมาณ 178,049.62 ไร่ หรือ 284.88 ตารางกิโลเมตร
 
==ลักษณะภูมิประเทศ==
เป็นเทือกเขาติดชายแดนกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน[[ลาว]]ยาวประมาณ 30 กิโลเมตร มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 440 - 1,548 เมตร โดยมียอดดอยผาหม่นเป็นยอดเขาที่สูงที่สุด เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของแม่น้ำลาว น้ำหงาว น้ำเปื๋อย น้ำบง น้ำญวน ซึ่งเป็นแหล่งน้ำหล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรรมของอำเภอเชียงคำ
 
==ลักษณะภูมิอากาศ==
อุทยานแห่งชาติภูซาง จะแบ่งลักษณะภูมิอากาศเป็นฤดูกาล 3 ฤดู ดังนี้
*ฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม
*ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - เดือนมกราคม
*ฤดูร้อน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนเมษายน
 
== พืชพรรณและสัตว์ป่า==
สภาพป่าโดยทั่วไปประกอบด้วย ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าสนเขา ป่าดิบเขา พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ [[ยางนา]] ยางขาว ยางแดง [[ตะเคียน]] ตุ้มเต๋น [[มะไฟ]] ยมหอม จำปีป่า จำปาป่า [[กระบาก]] ตะแบก [[มะหาด]] [[ประดู่]] [[แดง (พรรณไม้)|แดง]] [[สัก]] [[เสลา]] ส้าน [[มะค่าโมง]] [[ตะคร้อ]] [[สมอพิเภก]] [[กระบก]] ก่อ [[มะม่วงป่า]] รวมทั้งไผ่ [[กล้วยป่า]] หวาย และ[[เฟิร์น]] เป็นต้น
 
สัตว์ป่า ได้แก่ [[เลียงผา]] [[กวางป่า]] [[เก้ง]] [[ลิง]] [[หมูป่า]] [[กระจง]] [[ค่าง]] [[ชะนี]] กระต่าย [[แมวป่า]] เม่น [[อีเห็น]] [[ชะมด]] [[กระรอก]] [[หมาใน]] [[เต่าปูลู]] และนกชนิดต่างๆ
 
 
'''น้ำตกภูซาง'''
2,541

การแก้ไข