ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 25"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  14 ปีที่แล้ว
==การแถลงนโยบายของ คณะรัฐมนตรีคณะที่ 25 ของไทย==
รัฐบาลแถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎร ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติให้ความไว้วางใจ เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2495
นโยบายของรัฐบาลคณะนี้ ปรากฎปรากฏในหนังสือราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2495 เล่ม 69 ตอน 26 หน้า 1026
 
==การปรับปรุง คณะรัฐมนตรีคณะที่ 25 ของไทย==
417,867

การแก้ไข