ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แขวงท่าข้าม"

จัดรูปแบบ +เก็บกวาดด้วยสจห.
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(จัดรูปแบบ +เก็บกวาดด้วยสจห.)
| name = ท่าข้าม
| english = Tha Kham
| area = 84.712
| areaarea_footnotes = 84.712 [[ตร.กม.]]<ref>กองนโยบายและแผนงาน. สำนักผังเมือง. กรุงเทพมหานคร. [http://cpd.bangkok.go.th:90/web2/strategy/reportstudy50/population/50-1%20bma&vicinitypop2549.pdf '''ประชากรกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. 2549.''']</ref>
| district = [[เขตบางขุนเทียน|บางขุนเทียน]]
| population = 58,962
| populationpopulation_footnotes = 58,962 คน<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2561." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showZoneData.php?rcode=1021&statType=1&year=61 2562. สืบค้น 15 สิงหาคม 2562.</ref>
| population_as_of = 2561
| density = 696.03
| postal_code = 10150
}}
 
'''แขวงท่าข้าม''' เป็นท้องที่ใน[[เขตบางขุนเทียน]] [[กรุงเทพมหานคร]] สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นแหล่งเกษตรกรรม ป่าชายเลน และที่อยู่อาศัย
 
== ที่มาของชื่อและประวัติศาสตร์ ==
ชื่อ "ท่าข้าม" มาจากการที่อยู่ติดกับริม[[คลองสนามชัย]] ใช้เป็นท่าเรือที่ข้ามฟากไปมา ในอดีตเป็นชุมชนอาศัยของ[[ชาวมอญ]]ที่อพยพย้ายมาจากจังหวัดสมุทรสงคราม ในช่วงปลายรัชสมัย[[รัชกาลที่ 4]]<ref>{{cite web|url=http://www.youtube.com/watch?v=v_xDC3RQ0x8|title= ข่าวฟ้ายามเย็น|date=12 September 2014|accessdate=13 September 2014|publisher=ฟ้าวันใหม่}}</ref>
 
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==
แขวงท่าข้ามมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=114|issue=พิเศษ 121 ง|pages=122-126|title=ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง พื้นที่แขวงท่าข้าม และเปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2540/E/121/122.PDF|date=24 ธันวาคม 2540|language=}}</ref>
* '''ทิศเหนือ''' ติดต่อกับ[[แขวงแสมดำ]] ([[เขตบางขุนเทียน]]) [[แขวงจอมทอง]] และ[[แขวงบางมด (เขตจอมทอง)|แขวงบางมด]] ([[เขตจอมทอง]]) มีคลองสนามชัย คลองวัดกก คลองบัว (คลองตาเปล่ง) และคลองตาสุกเป็นเส้นแบ่งเขต
* '''ทิศตะวันตก''' ติดต่อกับ[[ตำบลพันท้ายนรสิงห์]] ([[อำเภอเมืองสมุทรสาคร]] [[จังหวัดสมุทรสาคร]]) และแขวงแสมดำ (เขตบางขุนเทียน) มีแนวแบ่งเขตการปกครองระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรสาคร คลองเสาธง แนวแบ่งเขตการปกครองระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรสาคร คลองสอง คลองแยกพะเนียง คลองตาแม้น คลองแสมดำใต้ ลำรางตาเณร คลองพระยาไชยยศสมบัติ และคลองสนามชัยเป็นเส้นแบ่งเขต
 
== การคมนาคม ==
ถนนสายหลักในพื้นที่แขวงท่าข้าม ได้แก่
* [[ถนนกาญจนาภิเษก]]
28,874

การแก้ไข