ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุยกับผู้ใช้:Thaksin Shinawatra"

เพิ่มสารต้อนรับในหน้าคุยของผู้ใช้ใหม่
(เพิ่มสารต้อนรับในหน้าคุยของผู้ใช้ใหม่)
(ไม่แตกต่าง)
286,961

การแก้ไข