ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ (สิทธิ จุณณานนท์)"

{{รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม}}
{{รัฐมนตรีของไทยที่ไม่ได้ประจำกระทรวง}}
{{ปลัดกระทรวงมหาดไทย}}
 
{{เกิดปี|2438}}{{ตายปี|2520}}
[[หมวดหมู่:รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไทย]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกขบวนการเสรีไทย]]
[[หมวดหมู่:ปลัดกระทรวงมหาดไทยไทย]]
60,707

การแก้ไข