ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอเมยวดี"

อำเภอเมยวดีแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 [[ตำบล]] 43 [[หมู่บ้าน]] ได้แก่
 
{| class="wikitable plainrowheaders sortable" style="text-align:center;"
{|
|- valign=top
||
{|
||1.||เมยวดี|| || (Moei Wadi) || ||11 หมู่บ้าน||
|-
!scope="col" style="width:02%;"|ลำดับ
||2.||ชุมพร || ||(Chumphon) || ||14 หมู่บ้าน||
!scope="col" style="width:20%;"|อักษรไทย
!scope="col" style="width:20%;"|อักษรโรมัน
!scope="col" style="width:10%;"|หมู่บ้าน
!scope="col" style="width:10%;"|ประชากร {{efn|ข้อมูลวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2562}} <ref>{{Cite web|url=https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=formated/midyearpop.php&cat_id=ac4eed1bddb23d6130746d62d2538fd0&id=09cf07164c9b7cfbfe724bee8c6b20c3|title=จำนวนประชากรทะเบียนราษฏร์ ย้อนหลัง 3 ปี|author=กระทรวงสาธารณสุข|website=hdcservice.moph.go.th|date=1 มกราคม 2562|accessdate=30 กันยายน 2562}}</ref>
|-
||1
||3.||บุ่งเลิศ|| || (Bung Loet) || ||9 หมู่บ้าน||
|เมยวดี
|Moei Wadi
|11
|5,734
|-
|}2
||4.||ชมสะอาด|| || (Chom Sa-at) || ||9 หมู่บ้าน||
|ชุมพร
|}
|Chumphon
||&nbsp;
|14
|8,130
|-
|3
|บุ่งเลิศ
|Bung Loet
|9
|4,932
|-
|4
|ชมสะอาด
|Chom Sa-at
|9
|4,339
|-
!scope="col" colspan="3" style="width:10%;"|รวม
!43
!23,135
|}
 
634

การแก้ไข