ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลิขิตรักข้ามดวงดาว"

ย้อนกลับไปรุ่นที่ 8507751 โดย Wedjet: มีแล้วที่ยัยตัวร้ายกับนายต่างดาวด้วยสจห.
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนกลับไปรุ่นที่ 8507751 โดย Wedjet: มีแล้วที่ยัยตัวร้ายกับนายต่างดาวด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
|-style="color:white"
! style="background: #fe6f5e;"|รายละเอียด
! style="background: #fe6f5efe6f5efe6f5e;"|พ.ศ. 2557 ({{flagcountry|Korea}})
! style="background: #fe6f5e;"|พ.ศ. 2562 ({{flagcountry|Thailand}})
|-
| align = "center"| '''สถานีออกอากาศ'''
| align = "center"| [[เอสบีเอส|SBS]]
| align = "center"| [[ช่อง 3]]
|-
| align = "center"| '''ผู้สร้าง'''
| align = "center"| [[เอสบีเอส|SBS]]
| align = "center"| [[บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น]]
|-
| align = "center"| '''บทโทรทัศน์'''
| align = "center"| พัก จี-อึน
| align = "center"| สุธิสา วงษ์อยู่
|-
| align = "center"| '''กำกับการแสดง'''
| align = "center"| ชัง แท-อู
| align = "center"| [[พันธุ์ธัมม์ ทองสังข์]] <br>[[ภวัต พนังคศิริ]]
|-
! '''บทบาท''' || colspan = "2" align = "center"| '''นักแสดงหลัก'''
|-
|-
| align = "center"| '''Do Min-joon''' ({{flagcountry|Korea}}) / <br> '''อชิระ''' ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"| [[คิม ซู-ฮย็อน]]
| align = "center"|[[ณเดชน์ คูกิมิยะ]]
|-
| align = "center"| '''Cheon Song-yi''' ({{flagcountry|Korea}}) / <br> '''ฟ้ารดา''' ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"| [[ช็อน จี-ฮย็อน]]<br>คิม ฮย็อน-ซู (เด็ก)
| align = "center"| [[ภีรนีย์ คงไทย]] <br> [[มาริลิน เคท การ์ดเนอร์]] (เด็ก)
|-
| align = "center"| '''Lee Hee-kyung''' ({{flagcountry|Korea}}) / <br> '''หมอก''' ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"| พัก แฮ-จิน <br>โช ซึง-ฮย็อน (เด็ก)
| align = "center"| [[มาสุ จรรยางค์ดีกุล]] <br>[[ยงศิลป์ วงศ์พนิตนนท์]] (เด็ก)
|-
| align = "center"| '''Yoo Se-mi''' ({{flagcountry|Korea}}) / <br> '''พราวรุ้ง''' ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"| ยู อิน-นา <br>คิม ฮเย-ว็อน (เด็ก)
| align = "center"| [[กมลเนตร เรืองศรี]]<br>ชนิกานต์ ตังกบดี (เด็ก)
|-
| align = "center"| '''Lee Jae-kyung''' ({{flagcountry|Korea}}) / <br> '''เมฆ''' ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"| ชิน ซ็อง-รก
| align = "center"| [[สุริยนต์ อรุณวัฒนกูล]]
|-
| align = "center"| '''Cheon Yoon-jae''' ({{flagcountry|Korea}}) / <br> '''สกาย''' ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"| อัน แจ-ฮย็อน
| align = "center"| [[อิทธิพัทธ์ ฐานิตย์]]
|-
! '''บทบาท''' || colspan = "2" align = "center"| '''นักแสดงสมทบ'''
|-
| align = "center"| '''Han Sun-young''' ({{flagcountry|Korea}}) / <br> '''เพ็ญ''' ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"| อี อิล-ฮวา
| align = "center"| [[สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ]]
|-
| align = "center"| '''Jang Young-mok''' ({{flagcountry|Korea}}) / <br> '''อรุณ''' ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"| คิม ชัง-วาน
| align = "center"| [[มนตรี เจนอักษร]]
|-
| align = "center"| '''Yang Mi-yeon''' ({{flagcountry|Korea}}) / <br> '''นภา''' ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"| นา ย็อง-ฮี
| align = "center"| [[พิมพ์ผกา เสียงสมบุญ]]
|-
| align = "center"| '''Yoo Seok''' ({{flagcountry|Korea}}) / <br> '''อาทิตย์''' ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"| โอ ซัง-จิน
| align = "center"| [[ณัฏฐ์ ทิวไผ่งาม]]
|-
| align = "center"| '''Park Byung-hee''' ({{flagcountry|Korea}}) / <br> '''วายุ''' ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"| คิม ฮี-ว็อน
| align = "center"| [[กวินรัฏฐ์ ยศอมรสุนทร]]
|-
| align = "center"| '''Bok-ja''' ({{flagcountry|Korea}}) / <br> '''หยาดฝน''' ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"| ฮง จิน-คย็อง
| align = "center"| [[สุมณทิพย์ ชี]]
|-
| align = "center"| '''President Ahn''' ({{flagcountry|Korea}}) / <br> '''วิธู''' ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"| โจ ฮี-บง
| align = "center"| [[อนันต์ บุนนาค]]
|-
| align = "center"| '''Cheon Min-goo''' ({{flagcountry|Korea}}) / <br> '''โรจน์''' ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"| ออม ฮโย-ซ็อบ
| align = "center"| [[ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี]]
|-
| align = "center"| '''Lee Beom-joong''' ({{flagcountry|Korea}}) / <br> '''กัมปนาท''' ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"| อี จ็อง-กิล
| align = "center"| [[เวนย์ ฟอลโคเนอร์]]
|-
| align = "center"| '''Hong Eun-ah''' ({{flagcountry|Korea}}) / <br> '''ศศิ''' ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"| ซ็อง บย็อง-ซุก
| align = "center"| [[ภัสสร บุณยเกียรติ]]
|-
| align = "center"| ({{flagcountry|Korea}}) / <br> ({{flagcountry|Thailand}})'''ปุ๊กกี้'''
| align = "center"| คิม โบ-มี
| align = "center"| [[อนุสรา วันทองทักษ์]]
|-
| align = "center"| '''Min-ah''' ({{flagcountry|Korea}}) / <br> '''ปุ๊กกี้''' ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"| คิม โบ-มี
| align = "center"| ธรากร สุขสมเลิศ
|-
| align = "center"| '''Yoon Beom''' ({{flagcountry|Korea}}) / <br> '''เอ็ดดี้''' ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"| คิม คัง-ฮย็อน
| align = "center"| เอ็ดดี้ เฮง
|-
| align = "center"| '''Lee Shin''' ({{flagcountry|Korea}}) / <br> '''เดชา''' ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"| อี ยี-คย็อง
| align = "center"| นิพัธ เจริญผล
|-
! '''บทบาท''' || colspan = "2" align = "center"| '''นักแสดงรับเชิญ'''
|-
| align = "center"| '''Han Yoo-ra''' ({{flagcountry|Korea}}) / <br> '''มีนา''' ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"| ยู อิน-ย็อง
| align = "center"| [[ณัฐฐชาช์ บุญประชม]]
|-
| align = "center"| '''Yi-hwa''' ({{flagcountry|Korea}}) / <br> '''แม่หญิงบัว''' ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"| คิม ฮย็อน-ซู
| align = "center"| [[มาริลิน เคท การ์ดเนอร์]]
|-
| align = "center"| '''-''' ({{flagcountry|Korea}}) / <br> '''เต้ยพงศ์''' ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"| -
| align = "center"| [[พงศกร เมตตาริกานนท์]]
|-
| align = "center"| '''Go Hye-mi''' ({{flagcountry|Korea}}) / <br> '''ดาริกา''' ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"| [[แพ ซู จี]]
| align = "center"| [[พิจักขณา วงศารัตนศิลป์]]
|-
| align = "center"| '''Hyuk''' ({{flagcountry|Korea}}) / <br> '''ช่อง''' ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"| นัม ชาง-ฮี
| align = "center"| [[บริบูรณ์ จันทร์เรือง]]
|-
| align = "center"| '''Jo Se-ho''' ({{flagcountry|Korea}}) / <br> '''ลอด''' ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"| ชุล-ซู
| align = "center"| [[เฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์]]
|-
| align = "center"| ({{flagcountry|Korea}}) / <br> ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"|
| align = "center"| [[สุพจน์ จันทร์เจริญ]]
|-
|-
| align = "center"| ({{flagcountry|Korea}}) / <br> ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"|
| align = "center"| [[อำภา ภูษิต]]
|-
| align = "center"| ({{flagcountry|Korea}}) / <br> ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"|
| align = "center"| [[สุรศักดิ์ ชัยอรรถ]]
|-
| align = "center"| ({{flagcountry|Korea}}) / <br> ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"|
| align = "center"| [[สุทธิรักษ์ ทรัพย์วิจิตร]]
|-
| align = "center"| ({{flagcountry|Korea}}) / <br> ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"|
| align = "center"| [[ชนนิกานต์ เนตรจุ้ย]]
|-
| align = "center"| '''-''' ({{flagcountry|Korea}}) / <br> '''สมบูรณ์''' ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"| -
| align = "center"| [[วิชัย จงประสิทธิ์พร]]
|-
| align = "center"| '''-''' ({{flagcountry|Korea}}) / <br> ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"| -
| align = "center"| [[สุขพัฒน์ โล่ห์วัชรินทร์]]
|-
| align = "center"| '''-''' ({{flagcountry|Korea}}) / <br> '''-''' ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"| -
| align = "center"| [[ลิลลี่ แม็คกร๊าธ]]
|-
| align = "center"| '''-''' ({{flagcountry|Korea}}) / <br> '''-''' ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"| -
| align = "center"| [[ชัชวาล เพชรวิศิษฐ์]]
|-
| align = "center"| '''-''' ({{flagcountry|Korea}}) / <br> '''-''' ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"| -
| align = "center"| [[สุริยา เยาวสังข์]]
|-
| align = "center"| '''-''' ({{flagcountry|Korea}}) / <br> ''' อรุณ (วัยหนุ่ม)''' ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"| -
| align = "center"| [[ธัญวิชญ์ เจนอักษร]]
|-
| align = "center"| '''-''' ({{flagcountry|Korea}}) / <br> '''-''' ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"| -
| align = "center"| [[อชิรวิชญ์ สุภาวิตา]]
|-
| align = "center"| '''-''' ({{flagcountry|Korea}}) / <br> '''-''' ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"| -
| align = "center"| [[ศศินทร์ เชาว์]]
|-
| align = "center"| '''-''' ({{flagcountry|Korea}}) / <br> '''-''' ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"| -
| align = "center"| [[ศรุญสธร ธนวัชรวัฒน์]]
|-
| align = "center"| '''-''' ({{flagcountry|Korea}}) / <br> '''-''' ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"| -
| align = "center"| [[เจนนิเฟอร์ โรเบิร์ต]]
|-
| align = "center"| '''-''' ({{flagcountry|Korea}}) / <br> '''-''' ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"| -
| align = "center"| [[ชนม์ณภัทร พันธุ์พฤกษ์]]
|-
| align = "center"| '''-''' ({{flagcountry|Korea}}) / <br> '''-''' ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"| -
| align = "center"| [[วีรกานต์ ภูวภิรมย์ขวัญ]]
|-
| align = "center"| '''-''' ({{flagcountry|Korea}}) / <br> '''แว่น''' ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"|
| align = "center"| [[ศุภพงษ์ อุดมแก้วกาญจนา]]
|-
| align = "center"| '''-''' ({{flagcountry|Korea}}) / <br> '''ผู้ประกาศข่าวรับอรุณข่าวเช้า''' ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"| -
| align = "center"| [[อริสรา กำธรเจริญ]]
|-
| align = "center"| '''-''' ({{flagcountry|Korea}}) / <br> '''พี่ทีมงานเบื้องหลังละคร''' ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"| -
| align = "center"| [[ยุพดี ศิริสิงห์อำไพ]]
|-
| align = "center"| '''-''' ({{flagcountry|Korea}}) / <br> '''อา''' ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"| -
| align = "center"| [[สิทธิโชค อักษรนันท์|อิทธิพัทธ์ อักษรนันทน์]]
|-
| align = "center"| '''-''' ({{flagcountry|Korea}}) / <br> '''ชาวล้านนา ''' ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"| -
| align = "center"| [[สามโทน|วิทยา เจตะภัย]]
|-
| align = "center"| '''-''' ({{flagcountry|Korea}}) / <br> '''เพื่อนนภา''' ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"| -
| align = "center"| [[วันทนีย์ ชนะชัยยั่งยืน]]
|-
|}