ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เชาวน์วัศ สุดลาภา"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* พ.ศ. 2518 ได้รับแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีเป็นเลขานุการคณะกรรมการปราบปรามอาชญากรรมแห่งชาติ
* พ.ศ. 2519 - 2520 ผู้ว่าราชการ[[จังหวัดพังงา]] ปราบปรามแร่เถื่อน อิทธิพลเถื่อนจนราบคาบ
* พ.ศ. 2522 [[รองปลัดกระทรวง]]มหาดไทย
* พ.ศ. 2520 - 2522 ผู้ว่าราชการ[[จังหวัดลพบุรี]]ขณะที่โจรเรียกค่าไถ่กำลังอาละวาดหนัก และสามารถปราบปรามได่เรียกความสงบมาได้จนถึงปัจจุบัน
* พ.ศ. 2522 [[รองปลัดกระทรวง]]มหาดไทย
* พ.ศ. 2522 - 2524 [[ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร]] (แต่งตั้ง)ควบตำแหน่ง[[รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย]](นับเป็นคนแรกในตำแหน่งผู้ว่า กทม.)ย้ายตลาดนัด[[สนามหลวง]]ไปสวนจตุจักร สร้างตลาดนัด[[สวนจตุจักร]] และยกป่าคอนกรีตกรุงเทพฯด้วยโครงการกรุงเทพฯสีเขียว
*พ.ศ. ได้รับการ2522 - 2524 [[ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร]] (แต่งตั้งให้ดำรง)ควบตำแหน่ง[[รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครั้งที่1]] (นับเป็นคนแรกในตำแหน่งผู้ว่า กทม.) ย้ายตลาดนัด[[สนามหลวง]]ไปสวนจตุจักร สร้างตลาดนัด[[สวนจตุจักร]] และยกป่าคอนกรีตกรุงเทพฯด้วยโครงการกรุงเทพฯสีเขียว
* ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครั้งที่ 1
* พ.ศ. 2525 ผู้ตรวจราชการระดับ 10 [[กระทรวงมหาดไทย]]
* พ.ศ. 2525 - 2527 ผู้ว่าราชการ[[จังหวัดกำแพงเพชร]]
* พ.ศ. 2531 - 2535 ประธานคณะกรรมการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร[[สภาผู้แทนราษฎรไทย]]
* พ.ศ. 2531 - 2539 เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[[จังหวัดลพบุรี]] 4 สมัย (สอบได้ที่1 ทั้ง 4 สมัยซ้อน)
* พ.ศ. 2535 รอง[[ประธานสภาผู้แทนราษฏรไทย]] [[รายนามรองประธานสภาผู้แทนราษฎรของไทย]]
* พ.ศ. 2535 ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา[[นายกรัฐมนตรี]]ฝ่ายการต่างประเทศ (ฯพณฯ ท่าน [[พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ]]) เป็น[[นายกรัฐมนตรี]]
* พ.ศ. 2535 - 2536 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครั้งที่ 2<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/A/103/1.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๘ ราย)]</ref>
* พ.ศ. 2538 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านการบริหาร (ฯพณฯ ท่าน [[บรรหาร ศิลปอาชา]])
* พ.ศ. 2538 เป็นกรรมาธิการอุตสาหากรรม สภาผู้แทนราษฎร[[สภาผู้แทนราษฎรไทย]]
 
== ผลงานสำคัญ ==
ผู้ใช้นิรนาม