ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ"

ป้ายระบุ: แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
 
==พระราชประวัติ==
=== ควาย ===
=== ก่อนครองราชย์ ===
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ มีพระนามเดิมว่า'''เจ้าฟ้าพร''' เป็นพระราชโอรสใน[[สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8]] (พระเจ้าเสือ) มีพระเชษฐาคือ[[สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 9|เจ้าฟ้าเพชร]] พระองค์ได้รับการสถาปนาเป็น[[พระบัณฑูรน้อย]]ในรัชสมัยสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 และเป็น[[กรมพระราชวังบวรสถานมงคล]]ในรัชสมัยสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 9 (พระะเจ้าท้ายสระ)
 
ผู้ใช้นิรนาม