ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมเจ้าอุปพัทธพงศ์ ศรีธวัช"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
}}
'''พลเรือเอก หม่อมเจ้าอุปพัทธพงศ์ ศรีธวัช''' (His Serene Prince Upabaddhabongse Sridhavaj, [[25 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2419]] - [[5 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2475]]) พระโอรสใน[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีสิทธิธงไชย กรมขุนสิริธัชสังกาศ]] ประสูติแต่ หม่อมเสงี่ยม บุตรีพระยาเสนานุชิต (นุช ณ นคร)
 
หม่อมเจ้าอุปพัทธพงศ์ ทรงเสกสมรสกับหม่อมเจ้าหญิงอาทรถนอม ศรีธวัช พระขนิษฐาต่างพระมารดา และทรงมีหม่อมอีก 2 คน คือ หม่อมชื่น ศรีธวัช ณ อยุธยาและหม่อมประทีป ศรีธวัช ณ อยุธยา มีโอรสและธิดา ดังนี้
 
# หม่อมราชวงศ์หญิงสิริโสภา ศรีธวัช เสกสมรสกับ[[หม่อมเจ้าทองบรรณาการ ทองแถม]]
# หม่อมราชวงศ์หญิงศรีถนอม ศรีธวัช เสกสมรสกับ[[หม่อมเจ้าทองบรรณาการ ทองแถม]]
# หม่อมราชวงศ์หญิงศรีสมบูรณ์ ศรีธวัช
# หม่อมราชวงศ์หญิงถนอมวงศ์ ศรีธวัช
# หม่อมราชวงศ์หญิงพงศ์สิริ ศรีธวัช
# หม่อมราชวงศ์ธัชพงศ์ ศรีธวัช
 
<br />
 
== การทำงาน ==
556

การแก้ไข