ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นบริรักษ์นรินทรฤทธิ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
1.'''หม่อมเจ้าชนะไชย หัสดินทร์''' (ประสูติ พ.ศ. 2407 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2437 พระราชทานเพลิง ณ วัดสังเวชวิศยาราม เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2438)
 
2.'''หม่อมเจ้าศรีไสยเฉลิมศักดิ์ หัสดินทร์''' (ประสูติ พ.ศ. 2410 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2462 พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2464) เสกสมรสกับหม่อมสืบ หัสดินทร์ ณ อยุธยา (สกุลเดิม : จุลกะ) มีโอรสธิดา 7 คน คือ 1.หม่อมราชวงศ์หญิงแลวิไลลักษณ์ หัสดินทร์ 2.[[หม่อมราชวงศ์ลาภ หัสดินทร|หม่อมราชวงศ์ลาภ หัสดินทร์]] 3.หม่อมราชวงศ์ล้ำเลิศ หัสดินทร์ 4.หม่อมราชวงศ์หญิงล้วนฉวี หัสดินทร์ 5.[[หม่อมราชวงศ์แหลมฉาน หัสดินทร|หม่อมราชวงศ์แหลมฉาน หัสดินทร์]] 6.หม่อมราชวงศ์ลมเพย หัสดินทร์ 7.หม่อมราชวงศ์รัชสกล หัสดินทร์ และนอกจากนี้หม่อมเจ้าศรีไสยยังทรงมีหม่อมอีกหนึ่งคนไม่ปรากฏนาม มีโอรสและธิดา คือ 1.หม่อมราชวงศ์เฉลิมศักดิ์ หัสดินทร์ 2.หม่อมราชวงศ์หญิงวิศิษฐ์ศรี หัสดินทร์
 
==อ้างอิง==
561

การแก้ไข