ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอวังน้อย"

แก้ไขจำนวนประชากร
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
(แก้ไขจำนวนประชากร)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| province = พระนครศรีอยุธยา
| area = 219.2
| population = 75106,176
| population_as_of = 2561
| density = 342484.9538
| postal_code = 13170
| geocode = 1411
ผู้ใช้นิรนาม