ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระธรรมโกศาจารย์ (องอาจ ฐิตธมฺโม)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
*พ.ศ. 2555 เป็น[[พระราชาคณะชั้นธรรม]]ที่ ''[[พระธรรมโกศาจารย์]] สุนทรญาณดิลก สาธกธรรมวิจิตร ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี''<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/B/009/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์], เล่ม 130, ตอนที่ 9 ข, 19 มีนาคม 2556, หน้า 1</ref>
 
==ปริญญากิตติมศักดิ์==
*พ.ศ. 2556 ได้รับปริญญาพุทธศาสตร์[[ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์]] สาขาวิชาพระพุทธศาสนา<ref>กองวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา, [https://web.facebook.com/pg/academic.mcu/photos/?tab=album&album_id=494363547295695]</ref>
==อ้างอิง==
{{เริ่มอ้างอิง}}
142

การแก้ไข