ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตระกูลภาษาอัลไต"

ทำให้ชัดเจนว่า hypothetical ยังไม่เป็น concensus
(ทำให้ชัดเจนว่า hypothetical ยังไม่เป็น concensus)
 
{{ระวังสับสน|เทือกเขาอัลไต}}
{{ต้องการอ้างอิง}}
'''ตระกูลภาษาอัลไต''' ({{lang-en|Altaic languages}}) เป็น[[ตระกูลภาษา]]ที่เสนอขึ้นโดยรวม[[กลุ่มภาษาเตอร์กิก]] [[กลุ่มภาษามองโกล]] [[กลุ่มภาษาตุงกูซิก]] [[ตระกูลภาษาญี่ปุ่น|กลุ่มภาษาญี่ปุ่น]] [[ตระกูลภาษาเกาหลี|กลุ่มภาษาเกาหลี]] ว่ามีบรรพบุรุษร่วมกัน ตระกูลภาษาอัลไตเป็นข้อเสนอที่ยังไม่ได้รับการยอมรับเป็นการทั่วไป โดยนักภาษาศาสตร์บางส่วนเห็นว่าไม่มีหลักฐานสนับสนุนเพียงพอว่าภาษาเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกัน<ref>{{cite journal |last1=Georg |first1=Stefan |last2=Michalove |first2=Peter A. |last3=Ramer |first3=Alexis Manaster |last4=Sidwell |first4=Paul J. |date=1999 |title=Telling general linguists about Altaic |journal=Journal of Linguistics |volume=35 |issue=1 |pages=65-98 |doi=10.1017/s0022226798007312}}</ref>
'''ตระกูลภาษาอัลไต''' ({{lang-en|Altaic languages}}) [[ตระกูลภาษา]]นี้ใช้พูดกันตั้งแต่ป่าสนใน[[ไซบีเรีย]]ตะวันออกข้ามทุ่งหญ้าและ[[ทะเลทราย]]ของ[[เอเชียกลาง]]ไปจรด[[ประเทศตุรกี]] และบางส่วนของ[[ประเทศจีน]] คนในแถบนี้มีลักษณะทางวัฒนธรรมแบบเลี้ยงสัตว์เร่ร่อนไปตามทุ่งหญ้าและทะเลทราย เช่น พวกเตอร์กและมองโกลบางเผ่า บางพวกก็อาศัยอยู่ตามป่าเขาและล่าสัตว์ เช่น พวกมองโกลบางพวกและพวกตุงกุส มีบางส่วนเท่านั้นที่รับวัฒนธรรมใกล้เคียงอย่างวัฒนธรรมจีนที่มีลักษณะแบบเกษตรกรรม เช่น ชาวเกาหลีและชาวญี่ปุ่นซึ่งอาจเป็นพวกตุงกุสดั้งเดิม (Proto-Tungusic) โดยอพยพมายังคาบสมุทรเกาหลีและหมู่เกาะญี่ปุ่นก่อนพวกอื่น ในปัจจุบันนี้ผู้ที่ใช้ตระกูลภาษานี้มีประมาณ 270 ล้านคนทั่วโลก
 
'''ตระกูลภาษาอัลไต''' ({{lang-en|Altaic languages}}) [[ตระกูลภาษา]]นี้ใช้พูดกันตั้งแต่ป่าสนใน[[ไซบีเรีย]]ตะวันออกข้ามทุ่งหญ้าและ[[ทะเลทราย]]ของ[[เอเชียกลาง]]ไปจรด[[ประเทศตุรกี]] และบางส่วนของ[[ประเทศจีน]] คนในแถบนี้มีลักษณะทางวัฒนธรรมแบบเลี้ยงสัตว์เร่ร่อนไปตามทุ่งหญ้าและทะเลทราย เช่น พวกเตอร์กและมองโกลบางเผ่า บางพวกก็อาศัยอยู่ตามป่าเขาและล่าสัตว์ เช่น พวกมองโกลบางพวกและพวกตุงกุส มีบางส่วนเท่านั้นที่รับวัฒนธรรมใกล้เคียงอย่างวัฒนธรรมจีนที่มีลักษณะแบบเกษตรกรรม เช่น ชาวเกาหลีและชาวญี่ปุ่นซึ่งอาจเป็นพวกตุงกุสดั้งเดิม (Proto-Tungusic) โดยอพยพมายังคาบสมุทรเกาหลีและหมู่เกาะญี่ปุ่นก่อนพวกอื่น ในปัจจุบันนี้ผู้ที่ใช้ตระกูลภาษานี้มีประมาณ 270 ล้านคนทั่วโลก
 
== ลักษณะของภาษาในตระกูล ==
 
นอกจากนี้ความสัมพันธ์ทางเชื้อสาย (Genetic relation) ของตระกูลภาษานี้ยังไม่อาจได้รับการยืนยันเนื่องจากการขาดความคล้ายคลึงทางคำศัพท์และหน่วยเสียงระหว่างกลุ่มภาษาที่ไกลกัน จึงไม่แน่ชัดว่าเป็นภาษาที่สืบทอดมาจากภาษาอัลตาอิกดั้งเดิม ([[Proto-Altaic]]) เดียวกัน
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
{{ตระกูลภาษามีคนพูดมาก 10 อันดับ}}
5,092

การแก้ไข