ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศบังกลาเทศ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|national_anthem = ''[[Amar Shonar Bangla]]''<br />("บังกลาแดนทองของข้า")<center>[[ไฟล์:Amar Shonar Bangla instrumental.ogg]]</center>
|image_map = Bangladesh in its region.svg
|official_languages = [[ภาษาเบงกาลีเบงกอล]]
|capital = [[ธากา]]
|latd = 23|latm=42|latNS=N|longd=90|longm=22|longEW=E
ในปี [[พ.ศ. 2300]] [[อังกฤษ]]ได้เข้าไปยึดครอง[[อนุทวีปอินเดีย|ชมพูทวีป]] และดินแดนแห่งนี้ได้ตกเป็น[[บริติชราช|อาณานิคมของอังกฤษ]]เกือบ 200 ปี ต่อมาในปี [[พ.ศ. 2490]] ดินแดนแถบนี้ได้รับเอกราช แต่บังกลาเทศก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของ[[ปากีสถาน]] เรียกกันว่าปากีสถานตะวันออก
 
ต่อมาชาวเบงกาลีเบงกอลในปากีสถานตะวันออก ไม่พอใจการบริหารงานของรัฐบาลกลาง ซึ่งอยู่ใน[[ปากีสถาน|ปากีสถานตะวันตก]] เนื่องจากถูกแสวงหาประโยชน์และได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียม ซึ่งสร้างความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจระหว่าง[[ปากีสถาน|ปากีสถานตะวันตก]]และปากีสถานตะวันออก นอกจากนี้[[ปากีสถาน]]ทั้งสองยังมีความแตกต่างด้านภาษา วัฒนธรรม และเชื้อชาติอีกด้วย ชาวเบงกาลีเบงกอลจึงจัดตั้งพรรค Awami League (AL) ขึ้นเมื่อปี [[พ.ศ. 2492]]เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาวเบงกาลีเบงกอล โดยมี Sheikh Mujibur Rahman เป็นหัวหน้า
 
เมื่อวันที่ [[26 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2514]] ปากีสถานตะวันออกได้ประกาศแยกตัวเป็นเอกราช ภายใต้ชื่อ '''สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ''' ทำให้[[ปากีสถาน|ปากีสถานตะวันตก]]ส่งกองกำลังทหารเข้าปราบปราม [[อินเดีย]]ได้ส่งทหารเข้าไปช่วยเหลือปากีสถานตะวันออก ในที่สุดฝ่าย[[ปากีสถาน|ปากีสถานตะวันตก]]พ่ายแพ้ในการรบ และยินยอมให้เอกราชแก่บังกลาเทศ เมื่อวันที่ [[16 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2514]]
126,316

การแก้ไข