ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เสียงพยัญชนะนาสิก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| [[เสียงนาสิก ปุ่มเหงือก ไม่ก้อง]] {{ref|a|1}} || {{IPA|[n̥]}} หรือ {{IPA|[n̊]}} || [<tt>n_0</tt>] || — || [[เสียงนาสิก ปุ่มเหงือก]] ก้อง {{ref|a|1}} || {{IPA|[n]}} || [<tt>n</tt>] || [น]
|-
| เสียงนาสิก ปลายลิ้นม้วน ไม่ก้อง || {{IPA|[ɳ̥]}} หรือ {{IPA|[ɳ̊]}} || [<tt>n`_0</tt>] || — || [[เสียงนาสิก ปลายลิ้นม้วน]] ก้อง || {{IPA|[ɳ]}} || [<tt>n`</tt>] || ([ณ])
|-
| [[เสียงนาสิก เพดานแข็ง ไม่ก้อง]] || {{IPA|[ɲ̥]}} หรือ {{IPA|[ɲ̊]}}|| [<tt>J_0</tt>] || — || [[เสียงนาสิก เพดานแข็ง]] ก้อง || {{IPA|[ɲ]}} || [<tt>J</tt>] || ([ญ])
# {{note|a}} สัญลักษณ์ {{IPA|[n]}} โดยปกติก็ใช้แทนเสียงนาสิก[[เสียงพยัญชนะฐานฟัน|ฐานฟัน]]ด้วยเช่นกัน (มากกว่าที่จะเป็น {{IPA|[n̪]}}) ในภาษาที่ออกเสียงไม่แตกต่างจากเสียงนาสิก[[เสียงพยัญชนะฐานปุ่มเหงือก|ฐานปุ่มเหงือก]]
 
เสียงนาสิก ปลายลิ้นม้วน ก้อง {{IPA|[ɳ]}} เป็นเสียงปกติใน[[กลุ่มภาษาอินโด-อารยัน]]
 
เสียงนาสิก เพดานแข็ง ก้อง {{IPA|[ɲ]}} เป็นเสียงปกติในภาษาแถบยุโรปอาทิ [[ภาษาสเปน]] ñ, [[ภาษาฝรั่งเศส]]และ[[ภาษาอิตาลี]] gn, [[ภาษากาตาลา]] [[ภาษาฮังการี]] และ[[ภาษาลูกันดา]] ny, [[ภาษาเช็ก]]และ[[ภาษาสโลวัก]] ň, [[ภาษาโปแลนด์]] ń, [[ภาษาออกซิตัน]]และ[[ภาษาโปรตุเกส]] nh, [[ภาษาเซอร์เบีย]] [[ภาษาโครเอเชีย]] [[ภาษาบอสเนีย]] และ[[ภาษามอนเตเนโกร]] nj เป็นต้น
ภาษากาตาลา ภาษาออกซิตัน ภาษาสเปน และภาษาอิตาลีมีเสียง {{IPA|[m]}}, {{IPA|[n]}}, {{IPA|[ɲ]}} เป็น[[หน่วยเสียง]] (phoneme) และมี {{IPA|[ɱ]}}, {{IPA|[ŋ]}} เป็น[[เสียงแปร]] (allophone) (สำเนียงภาษาสเปนในอเมริกาบางสำเนียง ไม่มีเสียงนาสิกฐานเพดานแข็ง มีแต่เพียงเสียงนาสิกที่[[ลิ้นส่วนหน้าสู่เพดานแข็ง]] (palatalized nasal) {{IPA|[nʲ]}} ''นย'' เหมือนในคำอังกฤษ canyon)
 
คำว่า เสียงหยุดนาสิก มักจะถูกย่อเหลือเพียงแค่ เสียงนาสิก อย่างไรก็ตามก็มีเสียงนาสิกอื่น ๆ เช่น เสียงเสียดแทรกนาสิก เสียงสะบัดลิ้นนาสิก และ[[เสียงสระนาสิก]] เช่นในภาษาฝรั่งเศส ภาษาโปรตุเกส ภาษากาตาลา (บางสำเนียง) [[ภาษาโยรูบา]] [[ภาษากเบ]] ภาษาโปแลนด์ และ[[ภาษาสโลวีเนีย]]สำเนียง[[ลยูบลยานาลูบลิยานา]] ในสัญลักษณ์สัทอักษรสากล เสียงสระนาสิกแสดงด้วยเครื่องหมาย[[ทิลเดอ]] (~) ไว้เหนือสระ เช่น คำฝรั่งเศส sang {{IPA|[sɑ̃]}} ออกเสียงคล้าย ''ซอง'' แต่ไม่ใช่เสียงสะกด
 
== ภาษาที่ไม่มีเสียงนาสิก ==
134,300

การแก้ไข